Es publica el curs de Tècnic de Nivell I en escacs a la localitat de Barcelona. Segons la normativa de l'Escola Catalana de l'Esport, publiquem conjuntament les 3 parts del curs (bloc comú, específic i pràctiques).

A la Federació Catalana d'Escacs us heu de matricular dels blocs específic i de pràctiques, mentre que del bloc comú us haureu de matricular i pagar a qualsevol dels cursos que fan als diferents centres de Catalunya autoritzats (no necessàriament el que surt publicat en aquesta convocatòria). Podeu consultar l'enllaç que hi apareix per consultar-los, ja que en fan diversos al llarg de tot l'any. Recordeu que en el moment que hagueu de començar a fer les pràctiques haureu d'estar inscrits en un bloc comú.

Les inscripcions del bloc específic i les pràctiques s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció.

Tota la documentació original (fotocòpies compulsades) AIXÍ COM LA INSCRIPCIÓ AL CURS s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs; la podeu portar personalment o per correu certificat a l’adreça de les oficines de la Federació Catalana d’Escacs.

 

Us recordem que per inscriure-s'hi, és necessari disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor i complir els requisits que es demanen a la informació del curs. 

 

Informació curs

Formulari d'inscripció al Bloc Específic

Formulari d'inscripció al Bloc Comú

 

Llistat d'inscrits admesos