Notes definitives del Curs de Monitor Federatiu

Gener 2019 - Barcelona-

Publicació de les notes del curs de Monitor Federatiu de Barcelona.

 

DNI

Àrea de formació tècnica, tàctica i reglament

Didàctica dels escacs

Àrea d’organització d’esdeveniments i competicions

21782830-J

6

5,8

8,7

25391723-E

6

5,5

8

33868672-E

8

5,25

5,2

35016237-W

4

4,5

6,5

38458014-J

9

7,3

8,9

38824299-T

8

5,7

7,8

39426161-K

9,5

7,2

8,9

43126584-C

9,5

7,8

9,8

43439324-Y

4

3,26

5,2

44677626-B

8

9,3

8,4

46319749-A

5

6,2

8,5

46808866-W

7

7,97

8,7

48173196-H

9,5

8,42

9,8

49632271-L

3

4,6

5,8

74227324-E

6

7,57

7,45

78911028-Y

7

6,87

7,8

X6180143-C

9

8

8,5

 

Els alumnes que han suspès una part, s'hauran de presentar per aquella part a l'examen extraordinari.

La convocatòria de l’examen extraordinari serà el dia 23 de març de 2019 a la seu de la Federació Catalana d’Escacs (de 9:30 hores a 12:45 hores).

 

Barcelona, 25 de febrer de 2019.