Atesa la situació sanitària en la que ens trobem, la Federació té intenció de fer un curs de Monitor Federatiu en format on-line. El curs es realitzarà a partir del 16 de gener del 2021 per la plataforma Zoom.

 

El curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores a realitzar o 250 a validar). De les 65 hores de teoria la quantitat de 16 hores seran a través de la plataforma Zoom, mentre que la resta és treball a realitzar a casa. 

Les dates de les classes online són els dissabtes del 16 de gener al 6 de febrer de 2021, de 9:30 a 13:45 hores. L’examen es realitzarà presencialment a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, a Barcelona, el dissabte 13 de febrer de 2021. En cas de suspendre, es convoca l’examen de recuperació el dia 27 de febrer de 2021, a la mateixa seu. 

L’examen se supera amb un 50 % de la nota de cada bloc, en cas contrari, l’alumne haurà de presentar-se a l’examen extraordinari dels blocs suspesos. Un cop aprovat l’examen, l’alumne tindrà un any natural per presentar les pràctiques. Quan aquestes estiguin acceptades per part de la Federació Catalana d’Escacs, es redactarà l’informe per poder registrar-se al Registre Oficial dels Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) i poder impartir classes d’escacs a nivell bàsic, amb el títol de monitor de base.

HORARI

El curs es realitzarà per la plataforma Zoom i s’enviarà l’enllaç 24 hores abans de l’inici del curs. És obligatòria l’assistència en aquesta plataforma amb un 100% per obtenir el certificat d’aprofitament.

 

Formulari d'inscripció

 

Les inscripcions s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE a través del formulari d’inscripció. El termini d’inscripció finalitza el dia 8 de gener de 2021, a les 13:00 hores, o quan quedi complet. El requisit mínim per inscriure-s'hi és disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor en que es realitza el curs i tenir els 16 anys fets.

Per finalitzar la inscripció, s’ha d’enviar a la Federació Catalana d’Escacs a través d’un correu electrònic l’escaneig del DNI i una fotografia. La fotografia i les dues cares del DNI s’han de veure bé i ha d’estar en format jpg o PDF. En cap cas s’acceptarà en cap altre format ni una fotografia directament del telèfon mòbil.

Per tal de reservar la plaça al curs, s’haurà de fer un pagament de 50€ del preu de la inscripció, sense retorn en cas d’anul·lar la inscripció per part de l’alumne. La plaça no serà en ferm, fins que es faci efectiu l’import total de la inscripció.

Els drets d’inscripció al curs són de 200€ que comprèn la matrícula, participació en el curs i la documentació del temari en format digital i drets d’inscripció a l’examen. 

El mínim d’alumnes per curs és de 8 persones i un màxim de 25 alumnes. En el cas de no arribar al mínim d’alumnes, el curs no es podrà dur a terme. En cas de no arribar al mínim d’alumnes inscrits, es retornarà el total de la inscripció.

El pagament del curs de Monitor Federatiu s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés al número de compte de Caixabank: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Monitor + nom de l’alumne.