Es publica el curs de Tècnic de Nivell I en escacs en format on-line per la plataforma Zoom. Segons la normativa de l'Escola Catalana de l'Esport, publiquem conjuntament les 3 parts del curs (bloc comú, específic i pràctiques), tot i que a la Federació Catalana d'Escacs us heu de matricular dels blocs específic i de pràctiques.

Respecte el bloc comú us haureu de matricular i pagar a qualsevol dels cursos que fan als diferents centres de Catalunya autoritzats (no necessàriament el que surt publicat en aquesta convocatòria). L’Escola Catalana de l’Esport en fan diversos al llarg de tot l'any. Recordeu que en el moment de començar les pràctiques haureu d'estar inscrits en un bloc comú.

Les inscripcions del bloc específic i les pràctiques s'acceptaran per rigorós ordre de recepció a la FCE, un cop fet el formulari d’inscripció i rebuda la documentació.

El termini d’inscripció finalitza el dia 9 de maig de 2022, a les 13:00 hores, o quan quedi complet. Per inscriure-s'hi s’han de complir els requisits mínims que trobareu a la informació, entre ells disposar de la llicència d'esportista de la FCE de l'any en vigor i un ELO FIDE mínim de 1600 punts o haver-ho tingut els dos anys anteriors al curs.

Tota la documentació entregada ha ser original (fotocòpies compulsades) AIXÍ COM LA INSCRIPCIÓ AL CURS i s’ha de fer arribar a la Federació Catalana d’Escacs; la podeu portar personalment o per correu certificat a l’adreça de les oficines de la Federació Catalana d’Escacs.

Per tal de reservar la plaça al curs, s’haurà de fer un pagament de 50€ del preu de la inscripció, sense retorn en cas d’anul·lar la inscripció per part de l’alumne. La plaça no serà en ferm, fins que es faci efectiu l’import total de la inscripció.

Formulari d'inscripció

El curs es realitzarà per la plataforma Zoom i s’enviarà l’enllaç 24 hores abans de l’inici del curs. És obligatòria l’assistència en aquesta plataforma amb un 100% per obtenir el certificat d’aprofitament. La càmera haurà d’estar sempre encesa. En el cas que es detecti una irregularitat amb la càmera, l’alumne podrà ser expulsat del curs sense dret al retorn de la inscripció.

El mínim d’alumnes per curs és de 8 persones i un màxim de 24 alumnes. En el cas de no arribar al mínim d’alumnes, el curs no es podrà dur a terme. En cas de no arribar al mínim d’alumnes inscrits, es retornarà el total de la inscripció.

El pagament del curs s’haurà d’efectuar mitjançant un ingrés al número de compte de Caixabank: ES28 2100 0804 3002 0084 8216 indicant Monitor + nom de l’alumne.

El curs constarà de la part teòrica (65 hores), un examen i les pràctiques (150 hores a realitzar o 250 a validar). De les 65 hores de teoria la quantitat de 16 hores seran a través de la plataforma Zoom, mentre que la resta és treball a realitzar a casa.

Les dates de les classes online són els dissabtes 21 i 28 de maig, 4 i 11 de juny de 2022, de 9:30 a 13:45 hores. L’examen es realitzarà presencialment a la seu de la Federació Catalana d’Escacs, a Barcelona, el dissabte 18 de juny de 2022. En cas de suspendre, es convoca l’examen de recuperació el dia 16 de juliol de 2022, a la mateixa seu.

L’examen se supera amb un 50 % de la nota de cada bloc, en cas contrari, l’alumne haurà de presentar-se a l’examen extraordinari dels blocs suspesos. Un cop aprovat l’examen, i matriculat al Bloc Comú, l’alumne tindrà un any natural per presentar les pràctiques. Aquestes han de ser acceptades per part de la Federació Catalana d’Escacs i posteriorment per l’Escola Catalana de l’Esport. Serà l’Escola Catalana de l’Esport qui enviarà el títol i número de registre a l’alumne.

HORARI

Informació curs

Documentació necessària per a la inscripció al Bloc Específic

Formulari d'inscripció al Bloc Comú (Les inscripcions s’obriran en el mes de maig)