PREFERENT     PRIMERA
1 Dotze Castells “A”   1 Blanes “A”
2 Figueres “C”   2 Sant Gregori “A”
3 Gerunda “C”   3 Santa Eugènia “B”
4 Alt Empordà   4 Banyoles “B”
5 Hostalric “A”   5 Bisbalenc
6 Olot “B”   6 Olot “D”
7 Cassà   7 Lloret
8 Gerunda “D”   8 Santa Pau
9 Figueres “B”   9 Olot “C”
10 Palafrugell “A”   10 Guixolenc “B”

 

RONDA  
1 1-10  2-9  3-8  4-7  5-6
2 10-6  7-5  8-4  9-3  1-2
3 2-10  3-1  4-9  5-8  6-7
4 10-7  8-6  9-5  1-4  2-3
5 3-10  4-2  5-1  6-9  7-8
6 10-8  9-7  1-6  2-5  3-4
7 4-10  5-3  6-2  7-1  8-9
8 10-9  1-8  2-7  3-6  4-5
9 5-10  6-4  7-3  8-2  9-1

 

  2ª Grup “A”     2ª Grup “B”
1 Vilobí “A”   1 Blanes “B”
2 Gerunda “E”   2 Figueres “D”
3 Tordera “B”   3 Olot “E”
4 Santa Eugènia “C”   4 Atzucac “A”
5 Hostalric “B”   5 Fornells
6 Caldenc “A”   6 Gerunda “F”
7 Olot “F”   7 Hostalric “C”
8 Vacant   8 Vacant

 

 

  3ª Grup “A”     3ª Grup “B”
1 CER Escala   1 Vilobí “B”
2 Sant Gregori “B”   2 Palafrugell “B”
3 Olot “G”   3 Tordera “C”
4 Santa Eugènia “D”   4 Santa Eugènia “E”
5 Dotze Castells ”B”   5 Banyoles “C”
6 Figueres “E”   6 Caldenc “B”
7 Peons de Tossa “B”   7 Peons de Tossa “A”
8 Vacant   8 Atzucac “B”

 

 

RONDA  
1 1-8  2-7  3-6  4-5
2 8-5  6-4  7-3  1-2
3 2-8  3-1  4-7  5-6
4 8-6  7-5  1-4  2-3
5 3-8  4-2  5-1  6-7
6 8-7  1-6  2-5  3-4
7 4-8  5-3  6-2  7-1