ORGANITZACIÓ                                         

Organitza de la Delegació de Girona de la Federació Catalana d’Escacs amb la col·laboració del Club Escacs Sant Gregori.

El Director del Torneig serà en Jordi Díaz i Comas.

PARTICIPANTS

Hi poden participar tots els esportistes amb llicència federativa vigent per algun club de la Territorial de Girona,  nascuts l’any 1974 i anteriors. 

Els participants competiran en dues categories, en funció de l’edat del participant:

Grup +65: Esportistes nascuts l'any 1959 o anteriors.

Grup +50: Esportistes nascuts l'any 1974 o anteriors.

Les dues categories competiran en un grup únic, a no ser que la direcció del torneig decideixi una altra cosa en funció del nombre d'inscrits.

DATES I LOCAL DE JOC

Els dimecres 14, 21 i 28 de febrer, 6, 13 i 20 de març de 2024.

Lloc: Les escoles de Cartellà (Sant Gregori).

HORARIS

Les partides començaran a les 17:30h de la tarda. El termini de presentació davant del tauler serà de 30 minuts, per tant, a les 18:00h es decretaran les incompareixences. 

SISTEMA DE JOC

Sistema suís a 6 rondes. Si el número de participants és massa baix o massa alt, l’organització podria alterar el número de rondes. En qualsevol cas, qualsevol modificació s’anunciaria abans d’iniciar el torneig.

El ritme de les partides serà de 90 minuts més 30 segons d’increment per jugada.

DESEMPATS

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

  • 1r       Resultat particular dels escaquistes empatats
  • 2n Buchholz menys el pitjor resultat (aplicant ajustament FIDE).
  • 3r Buchholz Total (aplicant ajustament FIDE).
  • 4t Performance recursiva (54).
  • 5èSonneborn-Berger

Els tres primers desempats es sortejaran.

A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].

AVALUACIÓ

El Campionat s’homologarà per ELO Català i Fide.

ARBITRATGE

L’àrbitre està pendent de licitar-se. Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

INSCRIPCIONS

Les inscripcions es tramitaran mitjançant el Formulari amb pagament posterior amb targeta de crèdit. 

El preu de les inscripcions són de 15 €. Les inscripcions es tancaran el 13 de febrer de 2024 a les 21:00h. Passat aquest moment l’organització no garanteix la tramitació de les inscripcions.

PREMIS

  • Trofeu pels tres primers classificats de la Categoria +50. 
  • Trofeu pels tres primers classificats de la Categoria +65. 

Els trofeus es repartiran el darrer dia de competició un cop finalitzat totes les partides.

Aquest torneig és classificatori. La final de Veterans de Catalunya tindrà lloc del 11 al 19 de maig de 2024.

INCOMPAREIXÈNCES:

Un esportista que no assisteixi a una ronda, sense causa justificada, a criteri de l’àrbitre/director del torneig, serà retirat del torneig i pot suposar la pèrdua d’un punt a la classificació final. Una segona incompareixença pot suposar la retirada del torneig.

Tot esportista eliminat/retirat perd tots els drets que li atorguen aquestes bases.

RETARDS:

El temps màxim per presentar-se davant del tauler és de 30 minuts des de l'inici establert de la ronda, excepte que l’àrbitre determini alguna altra cosa.

DESCANSOS:

Si un esportista no vol ésser aparellat en un ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de l’aparellament de la següent ronda.

Un esportista pot demanar, com a màxim, 2 byes de 0 punts. En casos molt excepcionals (coincidència amb alguna competició oficial de la FCdE, FEDA o FIDE) el director del torneig pot donar byes de ½ punt que s'hauran de sol·licitar un dia abans de la publicació dels aparellaments a federacio@escacs.cat.

No es poden demanar descansos per les dues últimes rondes del torneig, excepte que l’àrbitre/director del torneig determini alguna altra cosa per causes excepcionals.

RÀNQUING, APARELLAMENTS I CLASSIFICACIONS: 

Els dimecres, a partir de les 20:00 hores, es publicarà el rànquing/classificació/aparellaments de la propera ronda a chess-results i, si no hi ha cap reclamació en el termini de 24 hores, es considerà definitiva la informació publicada a les 24:00 hores del dijous.

RECLAMACIONS:

Contra qualsevol decisió presa per l’àrbitre principal es podrà recórrer davant del Comitè de Competició de la FCE. No s’admetran reclamacions al Comitè de Competició que es presentin després de passada ½ (mitja) hora de la finalització de la partida. Les reclamacions s’hauran de presentar per escrit al Director del Torneig o qui el substitueixi. Hi ha un full de reclamació a disposició dels jugadors.

PUBLICITAT

La Federació Catalana d’Escacs té la voluntat de fer difusió de l'esdeveniment tant a la premsa com a les xarxes socials, pel què prendrà i publicarà imatges, així com les dades mínimes necessàries per fer les classificacions i aparellaments. Per la qual cosa, al formalitzar la inscripció els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat. Igualment, es dona permís per publicar fotografies, vídeos i les dades mínimes a d’altres empreses col·laboradores de l'esdeveniment. La Federació Catalana d’Escacs només es fa responsable de les imatges publicades en els seus mitjans.

ALTRES

- Les planelles en què s’utilitzi un sistema d’anotació diferent de l’algebraic, no podran ser utilitzades com a prova en casos en què la planella d’un esportista s’usa per a aquest fi. Un àrbitre que observi que un esportista utilitza un sistema d’anotació diferent de l’algebraic advertirà l'esportista sobre aquest requisit.

- Està prohibit portar telèfons mòbils connectats o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic en el recinte de joc sense autorització de l’àrbitre. Si algun d’aquests dispositius produeix un so, l'esportista perdrà la partida.

- Els participants autoritzen a l’organització a publicar imatges del torneig en les quals hi apareguin per tal de fer difusió de l’activitat, així com les dades necessàries per fer les classificacions i aparellaments.

- Per qualsevol altre dubte, el director del torneig, el delegat de la territorial o els àrbitres ho solucionaran.

- La participació en la prova implica la total acceptació d’aquestes bases.

Girona, a 30 de gener de 2024

Jordi Díaz Comas

Delegació Territorial de Girona