ORGANITZACIÓ

La Federació Catalana d’Escacs - Delegació Territorial de Lleida i el Club d'Escacs Pardinyes. El director del torneig serà el sr. Canuto Ibáñez Zamora.

 

DIES DE JOC

 

 • Ronda 1 : 01/10/2023
 • Ronda 2 : 08/10/2023
 • Ronda 3 : 15/10/2023
 • Ronda 4 : 22/10/2023
 • Ronda 5 : 29/10/2023
 • Ronda 6 : 19/11/2023
 • Ronda 7 : 26/11/2023 
 • Ronda 8 : 03/12/2023 

El Grup de Promoció només jugarà les quatre primeres rondes, amb partides de doble ronda per dia. A la quarta ronda, en finalitzar les partides, es farà l’entrega de trofeus de Promoció.

Les dates de les rondes finals es podrien veure alterades degut a l’organització del Campionat de Catalunya Absolut que té pendent l’assignació de les dates. La Federació Catalana d’Escacs juntament amb el director del torneig acordaran trobar la data adient per fer la ronda que manqui.

HORARIS

Les partides començaran els diumenges, a les 09:30h. Si passats 1 hora oficial de l’inici de la partida l’esportista no està present perdrà la partida.  

LOCAL DE JOC

 • Casal Municipal de Pardinyes, Carrer Sant Pere Claver, núm 1, 3a planta (Lleida)

SISTEMA DE JOC

Es jugarà pel sistema suís a 8 rondes mitjançant el programa Swiss Manager.

Es jugarà a 90 minuts per jugador amb un increment de 30 segons per jugada des de la primera.

El Grup de Promoció el ritme de joc serà 30’ + 30". (vàlid per ELO lentes)

AVALUACIÓ

El campionat es vàlid per a Elo Català i elo FIDE GRUP I i II

El campionat de Promoció és vàlid només per Elo Català.

PARTICIPANTS

En el Campionat podran participar tots els esportistes de clubs pertanyents a la Delegació Territorial de Lleida i que tinguin llicència federativa en vigor per a la temporada 2023.

PUBLICACIÓ APARELLAMENTS

Els aparellaments de la ronda 1 s’hauran de fer amb l’elo de l’1 d’octubre de 2023.

Els aparellaments es podran consultar a la web de resultats chess-results.com.

GRUPS I TRAMS D'ELO

El campionat tindrà 3 grups amb 5 trams d’ELO:

 • GRUP I

  El grup I és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE.

  • Tram A – Elo superior o igual a  2100
  • Tram B – Elo inferior a 2100 
 • GRUP II

  El grup II és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE i ELO Català inferior a 2000.

  • Tram C – Elo 1850 a 1999      
  • Tram D – Inferior a 1849
 • GRUP III (Promoció)

  El grup III és obert a tots els esportistes amb llicència de la FCE, de categoria: sub14, sub12, sub10 i sub8, i que tinguin un ELO Català inferior a 1700.

Els trams d’Elo es basaran amb l’Elo Català.

En el supòsit que algun dels 2 grups no arribi a 25 esportistes, es procedirà a fer un grup únic, mantenint els trams amb els respectius premis.

INSCRIPCIÓ

La inscripció s’haurà de fer abans del dijous, 28 de setembre de 2023. Tots els esportistes que s’inscriguin amb posterioritat, podran jugar a partir de la 2a ronda.

El preu de la inscripció, grup I i II, serà variable en funció dels esportistes inscrits en un mateix club i es carregarà directament als clubs dels participants:

Grup I (Formulari)

 • De 1 a 3 jugadors: 20€ cada jugador.
 • De 4 a 6 jugadors: 17€ cada jugador.
 • De 7 a 10 jugadors: 14€ cada jugador.
 • De 11 a 20 jugadors: 12 € cada jugador.

Grup II (Formulari)

 • De 1 a 3 jugadors: 16 € cada jugador.
 • De 4 a 6 jugadors: 14 € cada jugador.
 • De 7 a 10 jugadors: 12€ cada jugador.
 • De 11 a 20 jugadors: 10 € cada jugador.

Grup III (Promoció) (Formulari)

 • 5 € cada jugador

Aquests imports es carregaran a cada club un cop tancada la inscripció. L’import vindrà donat segons el número de jugadors inscrits.


PREMIS I TROFEUS

Els premis i trofeus s’entregaran el darrer dia de campionat desprès d’acabar la darrera ronda, llevat del grup de promoció que seran entregats a la ronda 4.

Grup I

 • 1r classificat absolut: Trofeu i 350 €
 • 2n classificat absolut: Trofeu i 250 €
 • 3r classificat absolut: Trofeu 200 €  
 • 1r classificat Tram A: Trofeu
 • 1r classificat Tram B: Trofeu
 • Millor veterà de +65 anys: Trofeu
 • Millor veterà de +50 anys: Trofeu

Grup II

 • 1r classificat absolut: Trofeu i 250 €
 • 2n classificat absolut: Trofeu i 200 €
 • 1r classificat Tram C: Trofeu
 • 1r classificat Tram D: Trofeu

Grup III (Promoció)

 • 1r classificat S14: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S14: Llibre Escacs
 • 3r classificat S14: Llibres Escacs
 • 1r classificat S12: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S12: Llibre Escacs
 • 3r classificat S12: Llibre Escacs
 • 1r classificat S10: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S10: Llibre Escacs
 • 3r classificat S10: Llibre Escacs
 • 1r classificat S8: Trofeu i Llibre Escacs
 • 2n classificat S8: Llibre Escacs
 • 3r classificat S8: Llibre Escacs


EQUIPS

Hi haurà trofeus per als 2 millors clubs que disposin d’un mínim de 4 jugadors participants. La classificació de clubs vindrà donada pels quatre millors esportistes del clubs sumant la puntuació dels jugadors del mateix club, independent del grup on estiguin.

Els trofeus s'atorgaran en finalitzar la darrera ronda.

Els esportistes que obtinguin un premi en metàl·lic hauran de presentar un rebut signat (que es lliurarà  o bé l’últim dia de la competició o per correu electrònic en dies posteriors) a la federació juntament amb còpia escanejada del DNI, pel motiu de les retencions. Els premis en metàl·lic estan sotmesos a retenció d’IRPF i s’ingressaran en el compte corrent de l’entitat bancària que s’escrigui en el rebut. La FCE enviarà un correu amb el rebut que caldrà omplir i l'esportista l'haurà de reenviar per correu a la FCE + el DNI escanejat.

El valor delsllibres dels premiats no podrà sobrepassar dels 20€, en cas de passar-se s'hauria d'abonar la diferència.

Els trofeus o premis en metàl·lic que no siguin recollits o cobrats en un mes des de la finalització de la cloenda, excepte causes justificades, passaran a ser propietat de la Federació Catalana d'escacs.


DESEMPATS

Els desempats que s’aplicaran seran els següents:

 1. Resultat particular
 2. Buchholz menys el pitjor resultat (aplicant ajustament FIDE)
 3. Buchholz Total (aplicant ajustament FIDE)
 4. Nombre de partides guanyades
 5. Sonneborn-Berger

L'ordre dels tres primers sistemes de desempat se sortejarà a la darrera ronda. A efectes de desempat, s’utilitzarà l’oponent virtual com a ajust FIDE [C.07 Tie-Break Regulations – FIDE Handbook].


DESCANSOS

Els esportistes només podran demanar no ser aparellats un màxim de 2 rondes. En la ronda en què un esportista no és aparellat se li adjudicarà zero punts. Un esportista, per demanar no ser aparellat una ronda, ha de sol·licitar-ho a l'àrbitre abans d’acabar la sessió de la ronda anterior.

Si es vol demanar un bye a la primera ronda s'ha de notificar en el formulari o fer-ho mitjançant correu electrònic a federacio@escacs.cat.


INCOMPAREIXENCES

Si un esportista comet una incompareixença injustificada serà eliminat del campionat.


ARBITRATGE

Les decisions de l’àrbitre principal seran inapel·lables.

RECLAMACIONS:

L’àrbitre tindrà fulls de reclamació a disposició dels jugadors.

Tota reclamació dirigida al Comitè de Competició de la FCE sobre una decisió de l'equip arbitral haurà d'estar feta per escrit i lliurada a l'àrbitre principal / director del Torneig en un termini màxim de 30 minuts després del final de la ronda.

TELEFONIA

Estan prohibits els telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre, a no ser que estiguin completament desconnectats. Si el telèfon emet algun soroll, pel jugador comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador


NOTES IMPORTANTS:

 • L’àrbitre del campionat publicarà a Chess-results. Els aparellaments de la ronda 1 poc abans de començar amb data d’1 d’octubre.  La resta de rondes es publicarà l’aparellament els dilluns a partir de les 20.00 h.
 • Les bases és podran modificar si l’organització ho considera oportú per la millora del desenvolupament del torneig.
 • L’organització es reserva el dret de canviar el número de rondes en funció del nombre d’esportistes inscrits i dates disponibles.
 • Les partides no poden aplaçar-se, però sí avançar-se, sempre i quant ho autoritzi l’àrbitre.

ALTRES

S’aplicaran els Reglaments de la Federació Catalana d'Escacs i, per a qualsevol extrem no previst, les lleis dels escacs de la FIDE.

Qualsevol cosa no especificada en aquesta circular serà resolta pel director del torneig.

La participació en aquest torneig suposa l’acceptació, per part de l’esportista, d’aquestes bases.

Els participants, pel fet de inscriure's, autoritzen la publicació de les seves dades i fotografies als mitjans de comunicació que l’organització consideri adients per a la difusió de l’esdeveniment. En cas de no ser possible per algun motiu justificat, posar-se en contacte amb l'organització abans de l'inici del torneig.

 

Lleida, 29 de agost de 2023

Delegació Territorial de Lleida