ORGANITZA:

Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs i Agrupació de Consells Esportius del Camp de Tarragona.

 

DIES DE JOC:

Dissabtes 21 i 28 de febrer i 7 de març de 2015 a la tarda (es disputaran 2 rondes cada dia).

 

LOCAL DE JOC:

Es durà a terme a l'Av. Catalunya, 30 de la localitat de Bràfim (Alt Camp).

 

HORA D’INICI:

Les primeres rondes de cada dia començaran a les 16h. i les rondes següents un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 25 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

 

CATEGORIES:

  • Sub-8 esportistes nascuts a partir del 2007
  • Sub-10 esportistes nascuts els anys 2005 i 2006
  • Sub-12 esportistes nascuts els anys 2003 i 2004
  • Sub-14 esportistes nascuts els anys 2001 i 2002

 

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2015. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

Podran participar-hi els esportistes que pertanyin a clubs de les comarques següents: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

 

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per ELO català.

Els aparellaments es publicaran el dimarts a partir de les 20 hores. Si un participant no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escacs.cat, fins dilluns a les 19:00 h.

 

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc serà de 61 minuts finish per a cada esportista.

 

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt

taules 0,5 punts

perduda 0 punts

 

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

  • 1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).
  • 2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).
  • 3r Pel sistema progressiu acumulat fins les últimes conseqüències.
  • 4rt Pel major nombre de partides guanyades.
  • 5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.
  • 6è Per sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

 

ÀRBITRES:

A determinar.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.

 

DIRECTOR DEL TORNEIG:

A determinar.

 

INSCRIPCIÓ:

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ.

La data límit d’inscripció es el dia 19 de febrer de 2015.

La quota d’inscripció es de 5,00 € per a cada participant, el qual s'haurà d'ingressar al número de compte de  Catalunya Caixa: IBAN: ES04 2013 3074 6602 1028 4063 indicant: TGN EDATS + nom del participant o club que fa l'ingrés. Els clubs que vulguin que la FCE els carregui al seu compte intern les inscripcions dels seus esportistes, hauran de sol·licitar-ho per escrit a federacio@escacs.cat

 

INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.

 

PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general i un diploma per als 3 primers jugadors federats i per als 3 millors no federats.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

 

ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

 

ALTRES:

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2015.  

 

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

 

Amposta, 16 de gener de 2015