ORGANITZA:

Federació Catalana d’Escacs – Delegació de Tarragona conjuntament amb els Consells Esportius de les Terres de l'Ebre i del Camp de Tarragona.

DIES DE JOC:

3 dissabtes: 13, 20 i 27 de febrer (es disputaran dues rondes cada dia).

LOCAL DE JOC:

  • 13.02.2016:                Tarragona (Tarragonès).                   Horari: 16:00 h.

Tinglats del Port que gestiona l’Autoritat Portuària de Tarragona

  • 20.02.2016                 Gandesa (Terra Alta)                           Horari: 10:00 h.

Societat Unió Gandesana, Rambla de la Democràcia, s/n

  • 27.02.2016                 Flix (Ribera d’Ebre)                       Horari:  09:30 h

Local de la Unió Social, carrer Girona 6

HORA D’INICI:

La primera ronda de la primera jornada començarà a les 16:15 hores, seguida d'una segona ronda un cop finalitzi la primera i es publiqui l’aparellament. Les jornades següents començaran a les 10:00 hores i 09:30 hores respectivament i les segones rondes d'aquests dies, un cop finalitzi la primera de les rondes del dia i es publiqui l’aparellament.

L’esportista que no s'hagi presentat a la seva partida passats 30 minuts de l’hora oficial d’inici de la ronda, perdrà la partida.

CATEGORIES:

Sub-16 – Nascuts l’any 2000 i 2001.

Sub-18 – Nascuts l'any 1999 i 1998.

PARTICIPANTS:

El torneig és obert a tots els esportistes inclosos en les franges d'edat mencionades al punt anterior que tinguin llicència de la FCE en vigor per a l’any 2016. Els participants podran inscriure’s en la seva categoria “natural” segons l'edat o bé, en categories superiors, en el cas que ho desitgin i ho sol·licitin.

Podran inscriure's a través de la Federació Catalana d'Escacs els esportistes que pertanyin a qualsevol club d'escacs de la província de Tarragona. També podran inscriure’s jugadors dels Consells Esportius si així ho sol·liciten; se li assignarà l’Elo d’acord amb les taules d’edats que s’utilitzen per als sub-08 a sub-14.

SISTEMA DE JOC:

La competició serà única per a cada categoria (mixta).

Es jugarà pel sistema suís basat en valoració a 6 rondes.

Els aparellaments es realitzaran amb el programa SWISS MANAGER. No s’acceptaran reclamacions respecte els aparellaments publicats excepte els casos que l’àrbitre cregui convenients. El rànquing inicial es farà per ELO català.

Els aparellaments es publicaran el dimarts anterior a la ronda a partir de les 20 hores. Si un participant no vol ésser aparellat en una ronda concreta, haurà de comunicar-ho a l’àrbitre principal abans de finalitzar la ronda anterior o per escrit, al correu federacio@escacs.cat, fins dilluns a les 19:00 h.

RITME DE JOC:

Per a totes les categories, el ritme de joc serà de 60 minuts finish per a cada esportista. S’aplica G-4 de les Lleis dels Escacs.

PUNTUACIONS:

La puntuació per partida serà la següent:

guanyada 1 punt

taules 0,5 punts

perduda 0 punts

 

DESEMPATS:

En cas d'empat, quan hagi finalitzat la competició, es resoldrà :

1r Pel sistema Buchholz menys el més fluix (aplicant ajustament FIDE).

2n Pel sistema Buchholz amb tots els contrincants (aplicant ajustament FIDE).

3r Pel sistema progressiu acumulat fins les últimes conseqüències.

4t Pel major nombre de partides guanyades.

5è Pel resultat particular dels escaquistes empatats.

6è Per sorteig

L’ajustament FIDE serà per l’oponent virtual. (C.04.5 General Handling Rules- FIDE Handbook.)

ÀRBITRES:

L’àrbitre principal, que gestionarà les rondes, serà l’àrbitre principal de les Terres de l’Ebre. La gestió i organització dels arxius serà la definida en la licitació de l’arbitratge.

Les decisions de l'àrbitre principal seran inapel·lables.

DIRECTOR DEL TORNEIG:

Ferran Torta Navarro.

INSCRIPCIÓ:

La inscripció s'ha de realitzar mitjançant el formulari electrònic corresponent: CLICA AQUÍ

La data límit d’inscripció es el dia 9 de febrer de 2016.

La quota d’inscripció es de 5,00 € per a cada participant, la qual s'haurà d'ingressar al número de compte de  Catalunya Caixa: ES97 2013 0088 6102 0044 5978 indicant: TGN SUB16 (o bé SUB18) + nom del participant o club que fa l'ingrés. Els clubs que vulguin que la FCE els carregui al seu compte intern les inscripcions dels seus esportistes, hauran de sol·licitar-ho per escrit a federacio@escacs.cat

INCOMPAREIXENCES:

Els esportistes que tinguin una incompareixença sense justificar podran ser retirats de la competició a criteri de l'Àrbitre Principal. Així mateix es retirarà tot participant que no s’hagi presentat a la primera ronda de cada dia.

TELEFONIA:

No està permès fer servir telèfons o aparells electrònics dins de la sala de joc sense autorització de l’àrbitre. Si el telèfon emet algun soroll, per a l'esportista comporta la pèrdua de la partida o l’expulsió de la sala de joc de l’espectador.

PREMIS:

Hi haurà trofeus per als 3 primers de la classificació general de cada categoria.

El lliurament de premis es durà a terme en finalitzar l'última ronda del campionat.

ACCÉS A LA SALA DE JOC:

L’accés a la sala per als participants i per al públic s’obrirà 15 minuts abans del començament de la ronda de joc.

Els participants que hagin d’abandonar la sala de joc durant la partida hauran de sol·licitar-ho a l’equip arbitral.

ALTRES:

És obligat anotar la partida fins els últims cinc minuts en totes les categories. El seu incompliment comporta la pèrdua de la partida.

Aquest torneig serà vàlid per a ELO català.

Tot esportista participant al torneig haurà de tenir un delegat responsable d'ell que sigui major d'edat.

Aquest campionat és classificatori per al Campionat de Catalunya d’Edats 2016. Les places classificatòries per a la final es publicaran després de la segona jornada de joc, un cop consolidat el número de participants al torneig.

Per resoldre tot el que no s'hagi previst en les normes presents, general i tècnica, s'aplicaran els reglaments oficials de joc de la Federació Catalana d'Escacs, FEDA i FIDE.

 

Amposta, 29 de desembre de 2015