A la darrera assemblea de clubs celebrada el 21 de novembre es va aprovar la creació d’un nou ELO d’escacs ràpids i la seva entrada en vigor el 2016, tant bon punt l’aplicació informàtica estigués preparada. S’informa que l’entrada del nou ELO es farà efectiva el proper 1 de maig del 2016. En aquests mesos es prepararà la part informàtica, s’aniran reglamentant els diferents campionats organitzats per la Federació que seran vàlids per aquest ELO i la normativa per l’homologació de tornejos.

Recordar també que fins la data indicada (1 de maig) totes les competicions es continuaran reglant per la normativa actual. És a dir, fins l’1 de maig només existirà un sol ELO i els campionats actius podran, si ho desitgen, computar els seus campionats per a aquest ELO amb mitja K.