Com a continuació de la circular 29/2020 del tràmit de llicències, i d’acord amb el compromís de la Junta Directiva, a la darrera assemblea de clubs de data 6 de març de 2021, s’ha informat de la quantia de l’abonament provisional que s’ha atorgat a cada club de manera individualitzada mitjançant un correu electrònic.

El criteri d’abonament que s’ha aplicat és més beneficiós per als clubs que el que es va indicar a la circular 29/2020.  S’ha calculat amb el 25 % del total dels càrrecs efectuats per les llicències d’esportistes renovades de la temporada 2021 fins al 31 de maig i per un import proporcional al pagament de les mateixes en aquesta data, és a dir, els clubs que hagin pagat un 50 % de l’import de les llicències tramitades rebran una bonificació d’un 12,5%. Hem ampliat el termini en dos mesos del que estava inicialment previst, atesa la incertesa competitiva i sanitària, a 31 de març, que era la primera data prevista per al càlcul de llicències tramitades i pagades.

Els abonaments indicats han estat publicats als comptes del seu club a la gestió administrativa. Tindreu fins al dia 9 de setembre per presentar al·legacions i poder demanar la revisió de l’ajut atorgat a la seva entitat.

Volem agrair el suport de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya que ha atorgat un importat ajut extraordinari per pal·liar la disminució de llicències tramitades i perquè les Federacions puguin continuar amb la seva activitat esportiva.

Agraïm la col·laboració de tots els clubs que han posat tots els mitjans disponibles al seu abast per mantenir la seva activitat i tramitar el màxim nombre de llicències possibles en aquesta època de pandèmia que ens està tocant viure.

Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta al respecte d’aquest comunicat.

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS