Us detallem la següent informació per si és del vostre interés o el de les vostres entitats:

 • El certificat COVID és només necessari per accedir a sales de fitness i gimnasos.
 • Qualsevol altra tipus d'activitat esportiva que es realitzi fora de sala fitness i gimnasos (piscines, pavellons, pistes, outdoor, etc), queden excloses d'aquesta obligació.
 • El certificat COVID tampoc és exigible per entrenament o competició federada.
 • El certificat COVID no és exigible per menors de 12 anys, ni per acompanyants
 • A les zones de restauració de les instal·lacions sí és obligatori exhibir el certificat COVID per accedir-hi; amb independència del tipus de pràctica esportiva que es realitzi.
 • Les instal·lacions obligades a demanar el certificat COVID d'acord al previst, hauran de
  • designar un responsable de comprovar els certificats a l'accés
  • poden comptar amb l'eina de verificació del certificat habilitada per la generalitat que trobareu en aquest enllaç: Eina
  • hauran d'ubicar un cartell a l'accés on s'indiqui la obligatorietat del certificat a l'espai. Us adjuntem aquí el cartell de la generalitat disponible actualment: Cartell

Diari Oficial de la Generalitat