REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 27/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 6 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

Segona Categoria Grup V Barcelona : Granollers-Canovelles “C”-Tona Crema amb incompareixença de l’equip local, el que suposa la segona incompareixença i per tant la seva eliminació de la competició.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Granollers-Canovelles "C"

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 27 de febrer de 2013 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 27/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  Les reclamacions efectuades per alguns participants al Campionat Sub-16 de la Delegació de Tarragona, on expliquen que es van presentar a disputar la ronda i aquesta va ser suspesa.

VIST, l’informe de la Delegada de Tarragona, Marta Amigó, on explica que la Federació va prendre la decisió d’ajornar la ronda del Campionat Sub-16, atesa la previsió meteorològica amb una onada de fred.

ATÈS, el que diu el Reglament General del Joc:

8. INCIDÈNCIES, PARTIDES NO FINALITZADES I SECRETES

8.1 En els casos d’inclemències meteorològiques (nevades, onades de fred...), catàstrofes, impossibilitat d'utilitzar o accedir al local de joc serà la Federació Catalana d'Escacs qui decidirà si es tracta d'un cas de força major i si la ronda de joc s'ha d'ajornar, adjudicar o repetir totalment o parcialment.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda:

Desestimar les reclamacions dels particiipants que es van presentar a disputar la ronda, ja que s’ha actuat d’acord amb la reglamentació vigent. La Delegada de Tarragona, en representació de la Federació Catalana d’Escacs, va fer tot el que estava a les seves mans, (e-mail, sms, anunci en web), per avisar els clubs de l’ajornament de la ronda de la categoria Sub-16, atesa la situació meteorològica.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 27 de febrer de 2013 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  l’acta del partit de la ronda 5 de la Tercera Categoria de Tarragona entre el Tortosa B i el Masdenverge C, on explica que dos jugadors: Montse Ferrer (Tortosa) i Isaac Canneti (Masdenverge) van creure que s’havia produït escac i mat, i una persona aliena a la partida va intervenir i va dir que no ho era. La partida va continuar subcondicione i va finalitzar en taules.

ATÈS, el que diuen les Lleis dels Escacs de la FIDE:

Article 5: La finalització de la partida

5.1 b La partida és guanyada pel jugador quan el seu adversari declara que abandona. Això finalitza immediatament la partida.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Adjudicar la partida a la jugadora Montse Ferrer del Tortosa B, ja que el seu adversari va admetre que li havien fet mat i fins i tot ho va escriure així a la seva planilla. Només la intervenció d’una tercera persona va permetre als jugadors adonar-se que la posició realment no era d’escac i mat.

EL RESULTAT DEL MATX ÉS FINALMENT:

Tortosa B 2 – Masdenverge C 2

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 22 de febrer de 2013 

 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  la relació d’equips retirats i incompareixences de la ronda 5 del Campionat de Catalunya per Equips de la temporada 2013: 

Segona TGN (I)  5   VALLS 'C' - SARRAL  6-0 segona No presentat el Sarral = Eliminat.

Tercera TGN (I) 5   PLA STA.MARIA 'B' - L'ESPLUGA 'B'  4-0  Segona No presentat l’Espluga B = Eliminat.

Tercera TGN (II)  5  ESCACS REUS 'B' - GANDESANA  4-0 No presentat Gandesana.

ATÈS, l’art. 7.7 del Reglament del Campionat de Catalunya per Equips que diu:  

7.7 Seran multats els equips que no es presentin a una ronda del Campionat d’Equips de Catalunya amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. Els equips que es retirin o quedin eliminats del Campionat de Catalunya d’Equips amb una sanció des del doble del preu de la inscripció fins a deu vegades el preu de la inscripció. En cas d’incompareixença injustificada d’un equip, (el Comitè de Competició decidirà si la incompareixença és o no justificada per causa de força major) aquest serà sancionat a més de la multa econòmica tipificada i la pèrdua de l’encontre amb un punt de menys en la classificació del seu grup.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

Imposar la multa establerta a l’article 7.7 del doble de la inscripció del Campionat de Catalunya per als següents equips: Sarral, l’Espluga B i Gandesana.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 22 de febrer de 2013 

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, el dia 21/02/2013, per conèixer els temes de la seva competència, i 

VIST,  l’acta del partit de la ronda 2 de Divisió d’Honor entre l’Escola d’Escacs de Barcelona i la U.E. Moncada, on es denuncien unes incidències entre jugadors dels dos equips.

ATÈS, el que diu el Reglament General de Competicions al seu article 8:  

8.4 Les incidències hauran de ser reflectides a l’acta del partit per part dels delegats, en cas que no hagi àrbitre. El termini per realitzar una reclamació al Comitè de Competició o realitzar al·legacions o annexes a l’acta serà de 48 hores posteriors al moment en què es generi la incidència, o el motiu de la reclamació. El Comitè de Competició decidirà si una reclamació posterior a aquest termini de 48 hores podrà ser admesa a tràmit per la impossibilitat de poder realitzar la reclamació dintre del termini.

RESOLUCIÓ:

Per la present resolució s’acorda: 

No acceptar a tràmit la reclamació continguda a l’acta entre el partit entre l’Escola d’Escacs de Barcelona i la U.E. Montcada, per arribar a aquest Comitè fora del termini establert a la reglamentació de la Federació Catalana d’Escacs.

L’incident es va produir el dia 26 de gener del 2013 i aquest Comitè no ha tingut notícies per part del club reclamant fins el dia 15 de febrer de 2013. No hi ha cap motiu que justifiqui aquest retard que podia haver estat avançat per fax o e-mail.

Contra aquesta resolució pot interposar-se recurs, en el termini màxim de cinc dies hàbils següents a la notificació de l’acte impugnat, davant el Comitè d’Apel·lació de la Federació Catalana d’Escacs.

 

EL COMITÈ DE COMPETICIÓ DE LA FCE 

Barcelona, 22 de febrer de 2013