S'ha publicat el Reglament electoral del Comitè d'Àrbitres, dins de la circular de l'Assemblea amb l'annex del vot per correu.

Cirular CAT/ARB Assemblea del Comitè Català Tècnic d'Àrbitres. Convocatòria d'eleccions