COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Sant Adrià E – Ateneu Barcelonès C de la Tercera Categoria, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

El jugador del primer tauler del Sant Adria E li ha sonat l’alarma del mòbil, durant el transcurs de la partida. Al·lega que va avisar el seu delegat que havia de tenir aquesta alarma per prendre una medicació a una hora determinada durant la partida.

El seu adversari de l’Ateneu Barcelonès va començar a cridar molt alterat, per aquest incident. La partida va finalitzar en taules per acord entre els jugadors.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Martorell – Cornellà de la Segona Divisió, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

El jugador del quart tauler del Cornellà reclama el punt de la partida, ja que diu que el rellotge portava incorporat un dispositiu que avisava amb un soroll quan un dels dos jugadors estava a punt de perdre per temps.

El delegat de l’equip local diu que no va poder desactivar aquest soroll i que va oferir el canvi de rellotge al jugador del Cornellà i aquest es va negar a que canviessin el rellotge.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Peó Vuit – Amposta de la Segona Divisió, ronda 2.

VIST, les al·legacions d’ambdós equips.

ANTECEDENTS

El primer tauler del Peó Vuit reclama taules fotogràfiques al seu adversari, fa la jugada i prem el seu rellotge. El contrincant continua jugant sense fer cas de la reclamació. Finalment acaba guanyant el jugador de l’Amposta. Posteriorment es comprova que havia hagut repetició de jugades.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’incompareixences de la ronda 2 de la Lliga Catalana de la temporada 2019: Mollet D, Calldetenes B, Jesus Catalonia, Elefant, i Olot G.

Llegeix més...

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, en el seu domicili habitual, carrer de Sant Adrià, 20 de Barcelona,  per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST,  la relació d’equips que han incorregut en alguna irregularitat susceptible de sanció a la ronda 1 de la Lliga Catalana d’Escacs 2019.

b)         RELACIÓ DE SANCIONS:

b.2)      PEL RETARD EN LA PRESENTACIÓ DE PARTIDES EN FORMAT ELECTRÒNIC (PGN o similar compatible amb el programa chess-base): El termini de presentació de partides serà de 5 dies naturals des de la finalització del partit. La sanció serà de 20€ multiplicat pels dies de retard en presentar les partides a la Federació. Les 10 partides s’hauran de presentar en un sol arxiu.

Llegeix més...

COMITÈ DE COMPETICIÓ I DISCIPLINA ESPORTIVA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS

REUNIT, el Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs (FCE), en el seu domicili habitual, Sant Adrià, 20, de Barcelona, per conèixer els temes de la seva competència, i

VIST, l’acta del partit Vall del Tenes-Tona, on una de les partides va quedar inacabada.

 

VIST, que els delegats dels dos equips es posen d’acord en ajornar la partida, un cop consultat el àrbitre de guardià. La partida inacabada van ser  enviada al Comitè de Competició.

ANTECEDENTS

Un jugador que estava disputant el matx va patir un atac epilèptic. Després de què el jugador va ser portat a un centre mèdic, els delegats es van posar d’acord en enviar la partida inacabada al Comitè de Competició de la Federació per a la seva avaluació.

Llegeix més...

El Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Escacs, ha pres les següents decisions:

VIST, l’informe arbitral de la Copa Catalana de Barcelona.

VIST, les al.legacions del club Gramenet.

 

ANTECEDENTS

Segons l’informe arbitral el Club Gramenet va incórrer en alineació indeguda, ja que jugadors de l’equip A-2, que van jugar durant la sessió del matí, per la tarda van jugar a l’equip A-1.

El Club Gramenet diu que van avisar l’àrbitre que utilitzarien jugadors de l’equip A-2 per jugar a l’A-1 i aquest no els hi va dir que no era reglamentari.

Llegeix més...