ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL  ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS  DEL 09 DE MAIG  DE 2009

 

Membres assistents: Oscar Companys (Barberà),  Alfonso Jerez (Foment Martinenc), Josep Garcia  (La Lira), José Peñarroya (Incresa),  Jordi Capellades (Peona i Peó), Jaume Grau (Cerd. Vallès),  Joan Barnet (Olesa), Ricard Llerins i Eduard Arilla (Sant Martí), Enric Chalmeta (Colònia Güell), Joan Franquet (Tres Peons), Juan Maria Santiago (Cervelló), Josep M. Camell (Reus Ploms), Eduard Pagès Ruiz (Esplugues), Josep Chalmeta (Sant Boi), Félix Romero (Sant Andreu), Joan Cifré (Mollet), Miquel Fernández-Diaz (Sabadell SCC), Francesc González (Sitges), Miguel Angel Murillo (Sant Joan Despí).

 

Assistents membres de Junta Directiva de la FCE:  Antoni Ayza,  Víctor Pont, Josep C. Viñas, Josep Garcia, Jordi Capellades, Marta Amigó, i Antoni López com a Gerent.
Sessió d’Assemblea General Ordinària de la Federació Catalana d’Escacs, celebrada al Consell Català de l'Esport (Sala d’Actes), Carrer Sant Mateu s/n d'Esplugues de Llobregat, el dia 09 de maig de 2009, a les 16:00 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria, amb el següent:  

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT 


Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea.

1. Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009. 

2. Aprovació, si s’escau, del  pressupost corresponent al 2009 i estats comptables del 2008.

3. Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments. Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 24 d’abril de 2009 a les 18 hores. Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglaments de la FCE (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4. Ratificació de nous càrrecs de la Junta Directiva de la FCE.

5. Elecció membres Comitè Apel·lació.

6. Torn obert de paraules.

Un cop finalitzada l’Assemblea General Ordinària se celebrarà l’Assemblea General Extraordinària amb el següent

 

O R D R E    D E L   D I A 

INFORME DEL PRESIDENT


1. Autorització de l’assemblea al finançament del nou local de la Federació Catalana d’Escacs al barri de Sant Andreu de Barcelona.

2. Torn obert de paraules.

 

NOMENAMENT DE TRES INTERVENTORS PER A L’APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA

Van ser nomenats com a interventors per a l’aprovació i signatura de l’acta de l’assemblea, els senyors: Alejandro Melchor Muñoz, Miquel Fernandez-Diaz Mascort, Francesc González Alonso.

 

INFORME ESPORTIU I DE GESTIÓ DEL PRESIDENT

Benvinguts a l’Assemblea ordinària de la Federació Catalana d’Escacs.

 

RESULTATS ESPORTIUS

 

Volem  començar felicitant a tots els clubs que han obtingut èxits esportius en els darrers mesos. A l’Escola d’Escacs pel seu triomf a la Copa Catalana, que li dona el passaport per disputar el campionat d’Espanya. Al Montcada per al seu quart títol de Lliga consecutiu,  i a tots els clubs que han aconseguit l’ascens aquesta temporada, en especial al Lleida, Sitges i Sant Andreu, pel seu ascens a la Divisió d’Honor, que com  sabeu, el proper any comptarà amb 12 equips.

Volem felicitar públicament també a la Selecció Catalana de veterans que van aconseguir un excel·lent quart lloc al Campionat d’Europa  per equips, només mig punt de desempat ens va separar de la medalla, i a la Selecció Catalana Absoluta, que a més de tornar a guanyar el Quatre Nacions, ha obtingut el seu quart títol consecutiu de Campions d’Espanya  per autonomies. Ser el favorit i complir el pronòstic quatre vegades seguides, no es gens fàcil.

 

ESCACS BASE

 

El passat Campionat de Catalunya d’edats ha estat un èxit de participació, i per les felicitacions rebudes per part de diversos clubs,  també ha estat un èxit d’organització.

La nova divisió de les fases prèvies, acostant la competició al lloc de residencia dels nens i les nenes, ha facilitat el creixement de la participació, i ha permès millorar en alguns casos els sistemes de competició. Cara a la propera temporada s’està treballant per afinar el model, corregint alguns desajustos en l’adjudicació de places i fent que els percentatges de distribució s’apliquin de manera automàtica.

El nou pla de beques, que vam anunciar a l’assemblea de l’any passat, s’ha implementat. S’ha reduït el número de jugadors becats i s’han incrementat les ajudes a cada un d’ells. Ara és el jugador qui escull l’entrenador amb el vist i plau de la Federació.

També és el primer any que tenim dos jugadors d’escacs a la Residència Blume. Creiem que és un fet remarcable que representa un important reconeixement del nostre esport.

 

CIRCUIT

 

Aquesta setmana s’ha iniciat una nova edició del Circuit Català i malgrat la crisi econòmica que patim, la majoria de tornejos seran puntuals a la seva cita amb els afeccionats. Volem agrair, aquest any especialment, l’esforç dels clubs organitzadors.

Així com també volem agrair a tots els clubs que durant tot l’any organitzen tornejos, ells  fan, amb les seves iniciatives, que Catalunya tingui una de les millors ofertes d’escacs per als afeccionats.

 

EINES ELECTRÒNIQUES DE GESTIÓ

 

Hem donat passes endavant en la utilització d’eines de gestió electròniques. Aquest any s’ha implementat el control econòmic al portal dels clubs. Tots els clubs podeu seguir quin és l’estat de les vostres comptes amb la FCE. En donarem més de passes endavant, i l’àrea de serveis federatius està treballant per augmentar l’oferta de serveis on-line.

 Està en estudi una aplicació per gestionar les inscripcions i una altra per fer automàticament els informes de la FIDE, quant aquesta estigui operativa podrem avaluar per elo internacional totes les categories del Campionat de Catalunya per equips.

 

NOUS MEMBRES DE JUNTA

 

S’han produït les eleccions al càrrec de representant dels àrbitres. Enric Chalmeta és el nou responsable de l’àrea. També s’han realitzat eleccions a la territorial de Tarragona i Joan Sangés és el nou president de la Territorial, a tots dos els hi desitgem molts èxits en la seva gestió.

Volem  agrair públicament la feina que ha fet en Josep Terrones com a president de Tarragona.  Sabem que en alguns casos ha estat molt difícil.

 

DEPARTAMENT DE MONITORS

 

El departament de monitors i entrenadors continua treballant i col·laborant estretament amb Consell Català de l’Esport, s’han fet diversos cursos d’iniciació i estem treballant per fer els temaris dels següents nivells. Hem de dir un cop més que també hem estat pioners en l’implantació a Espanya de les noves titulacions oficials de monitors, i que ja estem començant a col·laborar amb la FEDA i altres federacions autonòmiques per ajudar-los a homologar els seus títols.

 

RESULTAT ECONÒMIC

 

El tresorer de la FCE després, i ja dins de l’Assemblea, donarà comptes de l’exercici 2008 i posarà a ratificació el pressupost per al 2009.

Durant l’exercici 2008 hem tingut un important dèficit de prop de 40.000 euros. Aquest dèficit ha estat principalment motivat per la pèrdua d’algunes subvencions que teníem compromeses per les administracions. També hi ha hagut una lleugera desviació en la realització d’alguns campionats oficials.

És el primer cop que ens presentem a l’Assemblea amb un balanç econòmic  negatiu i us vull avançar que podem estar tranquils, perquè els superàvits d’anys anteriors cobriran el dèficit, i perquè ja hem pres una bateria de mesures per permetre aquest any recuperar una part del dèficit de l’any 2008.

Entre aquestes vull destacar, la suspensió del Quatre Nacions, la disminució d’una plaça classificatòria per al Campionat de Espanya d’edats passant de 8 a 7, i sobre tot la negociació del preu dels serveis per Internet, on hem aconseguit una retallada de quasi bé un 50% del seu cost, després d’unes negociacions que no han estat fàcils.

 

NOU LOCAL FEDERATIU

 

La nova seu de la Federació, si l’assemblea ho aprova es traslladarà finalment a Sant Andreu. El vicepresident os donarà també desprès tots els detalls, però finalment creiem que hem trobat el lloc idoni, amb una superfície útil important i amb una situació geogràfica que serà privilegiada en el futur. Vull agrair públicament les facilitats que ens ha donat el Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barcelona, que en un temps molt curt estan agilitzant totes les gestions.

 

CANVIS ALS REGLAMENTS

 

Estem satisfets de com han funcionat alguns dels canvis de reglament del Campionat de Catalunya per equips, no obstant creiem que encara es poden millorar algunes regles, cara a dignificar encara més el campionat.

A l’Assemblea de novembre presentarem una sèrie de canvis reglamentaris.

La FIDE ha fet canvis a la seva reglamentació al darrer congrès a la ciutat alemanya de  Dresden. Alguns d’aquets ens afectaran a partir del proper any, com el canvi dels ritmes de joc vàlids per a normes. Haurem d’adaptar-nos a aquesta nova normativa i al novembre la Junta presentarà una proposta, tant per al Campionat de Catalunya per equips, com per a la resta de competicions.

 

AJUT A CLUBS PARTICIPANTS A CAMPIONATS D’ESPANYA

 

Fa quinze dies vaig enviar una carta a la Secretaria General de l’Esport demanant-li suport econòmic per als clubs classificats per al Campionat de Espanya. Els darrers anys els ajuts només han arribat als classificats a la Divisió de Honor, i si no establim com complementar l’ajuda que dóna la FEDA, ens podem trobar sense representants catalans a les altres divisions.

La Federació farà un esforç al 2010 per integrar els ajuts al seu pressupost ordinari.

 

AGRAIMENT ALS COMITÈS

 

Finalment vull agrair la feina que fan, tant el Comitè de Competició com el d’Apel·lació. És una feina de vegades ingrata, sempre hi ha algú descontent amb les seves decisions, però és una feina necessària, i els membres dels comitès la fan de manera desinteressada.

Moltes gràcies per la vostra atenció

 

APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA ESPORTIVA I DE GESTIÓ

La Memòria esportiva i de gestió federativa va ser aprovada per unanimitat.  


APROVACIÓ DEL CALENDARI ESPORTIU

Es van introduir dues modificacions: la no celebració del Torneig 4 Nacions i la introducció del Campionat d’Edats de Barcelona per Equips que, en principi no estava previst celebrar-ho.

El calendari esportiu de la FCE corresponent a l’any 2009 va ser aprovat per unanimitat.

 

APROVACIÓ DE L’EXERCICI ECONÒMIC

El tresorer de la FCE, Sr. Josep Garcia i Riera va fer una breu exposició dels estats comptables, l’informe dels auditors i la distribució del resultat de l’exercici.

L’exercici econòmic, i tots els estats comptables corresponents a l’any 2008 van ser aprovats per unanimitat.

Pel que fa al pressupost per a l’any 2009, va ser ratificat també per unanimitat.

 

PROPOSTES DE LA JUNTA DIRECTIVA I ELS CLUBS

 

PROPOSTA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE TORNEIGS HOMOLOGATS


NORMATIVA PER AL REGISTRE DELS TORNEIGS A HOMOLOGAR 

 

1. DEFINICIÓ

1.1 És denomina torneig homologat tot aquell que prèviament ha estat acceptat per la Federació, d'acord amb la normativa vigent. Els torneigs homologats han d'estar organitzats per una entitat esportiva reconeguda per la Federació Catalana d'Escacs, que es disputin a Catalunya, i arbitrat per un àrbitre que hagi fet efectiu el pagament de la quota que li dóna dret a tenir llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans de la FCE, independentment de la seva nacionalitat o titulació.

 

 

2. REGISTRE DE TORNEIGS

2.1 Per registrar un torneig homologat s'haurà de comunicar a la Federació Catalana d'Escacs, mitjançant L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs. La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE quan correspongui.

2.2 Serà molt important destacar les dades de començament i finalització del torneig, el nº de rondes i els telèfons de contacte de l'organització.

2.3 Caldrà abonar la quota en vigor de registre de torneigs. Els torneigs registrats fora del termini establert per la circular corresponent pagaran la quota en vigor més un recàrrec del 50%.

2.4 No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts vàlids per elo FIDE que coincideixin amb competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs homologats  de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms.

Un torneig perquè sigui considerat com internacional als efectes de la protecció de la norma dels 30 Kms., ha de complir els següents requisits (la referència és la de la darrera edició disputada): 

Ha de ser vàlid per elo de la FIDE, i de la FCE i la reglamentació ha d’ajustar-se a la normativa vigent d’aquests organismes.

Un mínim de 20 jugadors amb elo FIDE que no siguin espanyols i que han de pertànyer a un mínim de 3 països diferents (banderes) i entre els quals 10 han de ser titulats internacionals (GM, MI, WGM, WMI). (normativa FIDE B01 Art-1.43e per a obtenció de normes de MI i GM)

S’haurà de jugar a un mínim de ronda diària ( no són considerats com internacionals als efectes de protecció els torneigs de ronda setmanal).

Tots els torneigs del Circuit Català d’Oberts Internacionals es consideraran internacionals a efectes de la seva protecció.

Els torneigs que ja figuren en el calendari oficial no podran ser desplaçats de les seves dates per a la celebració d’altres internacionals.

 

3. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL SISTEMA SUÍS D'APARELLAMENT

3.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors.

3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K. A tal efecte, l’organització del torneig haurà de demanar l’homologació amb els condicionants abans descrits.

3.3 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

3.4 Els grups per trams d'ELO s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

 

4. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZAT MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per a competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no sigui possible formalitzar un sol grup per a l’ús del sistema suís.

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 10 jugadors.

4.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K.

4.3 Es reduirà al mínim indispensable els enfrontaments entre jugadors d'un mateix club a les últimes dues rondes.

4.4 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

4.5 Els grups s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

 

5. NORMES PER A L'HOMOLOGACIÓ

5.1 Tots els torneigs registrats podran sol·licitar l'homologació, lliurant a la Federació Catalana  L’IMPRÈS DE REGISTRE  40 dies abans del començament de  la prova. La Federació Catalana d'Escacs  comunicarà  a l'organitzador l’homologació o no del torneig.

5.2 Els participants d'un torneig podran comprovar que el torneig és homologat i per tant vàlid per ser avaluat, quan figuri a la llista de torneigs  que es publica anualment a la pàgina web de la FCE.

5.3 L'organització del torneig publicarà la relació de participants amb el nom complet del jugador i el seu número de codi a més de la resta de dades que es demanen a l'imprès.

a) Els jugadors que no surtin a la llista d'ELO, hauran de justificar la seva afiliació a la FCE mitjançant fotocòpia de la seva llicència tramitada per la federació.

b) Els jugadors que no pertanyen a la Federació Catalana, tant si són espanyols com estrangers, que no tingui ni ELO FEDA o FIDE, han de justificar que tenen tramitada llicència per alguna federació.

c) Els jugadors que no estiguin afiliats a la Federació Catalana i no puguin demostrar la seva afiliació a qualsevol altre federació, el club organitzador els haurà de tramitar la llicència perquè puguin participar en el torneig. En cas d’incomplir aquesta norma, l'organitzador haurà de pagar l'equivalent al preu de la llicència en vigor més un 20%, per cada jugador d’aquestes característiques.

5.4. Serà obligatori disposar d’un full de reclamacions segellat per la FCE perquè els jugadors puguin escriure els comentaris que considerin oportuns sobre l’organització del torneig.

 

6. PRESENTACIÓ D'INFORMES

6.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. L'informe s'haurà de presentar segons està indicat al Reglament de l'avaluació catalana, punt 4

 

7. ANUL·LACIÓ DE TORNEIGS HOMOLOGATS

7.1 La FCE podrà anul·lar qualsevol prova que no compleixi aquesta normativa o per causa de irregularitats evidents.

 

Per tal d’adequar la normativa catalana a la de la FIDE es proposen una sèrie de canvis en el Reglament de Torneigs Homologats. 

 

Es passa a votació de l’Assamblea, i aquest punt queda aprovat amb 16 vots a favor i una abstenció. 

 

 

JORNADA D’ESCACS AVALUABLE

 

DENOMINACIÓ

Es denomina Jornada d'Escacs Avaluable aquella competició, organitzada per un club afiliat a la FCE, que se celebri disputant una sola partida per jugador. La competició ha d’estar prèviament registrada per la FCE. Les partides es disputaran a ritme homologat perquè sigui vàlid per elo.. Una Jornada d'Escacs Avaluable serà obligatòriament dirigida per un àrbitre titulat amb llicència en vigor per la FCE.

No hi hauran premis en metàl·lic.  El preu de la inscripció es decisió del club organitzador.
Un mateix club pot organitzar 2 jornades en un sol dia (matí i tarda).

 

PARTICIPANTS

Només podran prendre part en les Jornada d'Escacs Avaluable els jugadors amb llicència en vigor.

 

HOMOLOGACIÓ

Els clubs organitzadors demanaran el registre per l’homologació a la Federació Catalana de la celebració d’una Jornada d’Escacs amb un mínim de 40 dies d’antelació adjuntant a la sol·licitud el reglament de la competició. La Federació Catalana confirmarà a l’organitzador el registre del Torneig perquè el puguin portar a terme. El club organitzador haurà d’abonar les quotes FCE i FIDE  en concepte d’homologació.

 

VALORACIÓ ELO

La Jornada d'Escacs Avaluable, sempre ha de valdre per elo català i pot valdre o no per elo fide. Dependrà de la voluntat de l'organitzador, i per tant de que vulgui pagar o no la quota de la FIDE.

 

PROCEDIMENT DE L’APARELLAMENT

Els jugadors podran inscriure’s fins l’hora marcada per l’organització per a la finalització de les inscripcions. Els jugadors hauran de signar un full d’inscripció on consti el seu nom, el DNI i la signatura.

Completada la inscripció, l’àrbitre ordenarà els jugadors per ordre d’elo i començarà a fer parelles d’enfrontaments pel procediment següent: 1 amb el 2, 3 amb el 4, 5 amb el 6..., fins completar la llista de participants.  No seran aparellats aquells jugadors que havent-hi fet una inscripció prèvia a l’organitzador, no està present a la sala de joc i no ha signat la fulla d’inscripció.

La llista de jugadors s'ordenarà per elo català.

El color de les peces se sortejarà a criteri de l’àrbitre: es pot assignar les blanques al grup de jugadors parells o senars, alternativament o per sorteig directe a cada tauler.

 

PROCEDIMENT DE L’INFORME

Per a la valoració d’elo, l’àrbitre enviarà un informe a la Federació Catalana amb l’arxiu SwisManager amb les enfrontaments i resultats de les partides, els fulls signats d’inscripció i els dos originals de les planilles.

Tot el que no estigui previst en aquest Reglament es regularà pels Reglaments de la FCE, FEDA i FIDE.

 

La proposta va ser aprovada per 13 vots a favor, 1 en contra i 4 abstencions.

 

PROPOSTES DEL C.E. MOLLET

La primera proposta ja estava recollida en la proposta de la Jornada Avaluable d’Escacs presentades  per la Junta Directiva.

La resta de propostes van ser retirades amb el compromís per part de la Junta de la FCE d’evitar que es puguin produir 3 vacants en un grup del Campionat de Catalunya per Equips i també controlar les renúncies perquè un club que renúncia a un equip de 8 jugadors no pugui fer dos de 4.

 

PROPOSTA DEL C.E. ESPLUGUES

Es retirada la proposta del C.E. Esplugues amb el compromís per part de la FCE que es podran demanar àrbitres per partits especialment conflictius.

 

PROPOSTES DEL C.E. INCRESA

 

Les propostes formulades pel C.E. Incresa són debatudes per l’assemblea però no són votades ja que no corresponen a propostes sobre modificacions reglamentàries.

 

Són ratificats en els seus càrrecs els nous membres de Junta Directiva de la FCE Enric Chalmeta Torredemer, com a representant del Comitè d’àrbitres i a Joan Sangés Monfort, com a Representant Territorial de Tarragona.

 

Són escollits com nou membres del Comitè d’Apel.lació els Srs. Félix Romero Moreno i Salvador Carranza Faue.

 

TORN OBERT DE PARAULES

El representant del Mollet demana que els clubs puguin fer classes a través del porta d’ICC. Se li contesta que es demanarà un manual perquè els clubs sàpiguen com actuar per fer aquestes classes.

El representant del club Cerdanyola del Vallés demana que siguin regulat el tema dels vacants en el Campionat per Equips. La Junta de la FCE li contesta que s’estan preparant una sèrie de modificacions reglamentaries una d’elles farà referència a les vacants.

El representant del Sant Martí considera que els torneigs juvenils no haurien de ser oberts sinó que només poguessin participar els classificats.

El representant del Club Olesa recorda que el Campionat per Equips de Barcelona s’havia suspès i finalment s’ha fet. La Junta Directiva explica els motius relacionats amb els campionat a les Territorials. Per l’any vinent està previst que aquest campionat no es disputi a Barcelona.

El Sr. Llerins pregunta si es pensa fer una nova reglamentació per a les prèvies del Juvenil de Barcelona i per al Trofeu Jordi Puig. Se li contesta que s’estan revisant aquests dos temes.

La Generalitat convocarà a la FCE i els clubs per presentar les subvencions i premis per al 2009.

El Sr. Peñarroya explica que totes les seves intervencions fan referència als equips de categories inferiors i que creu que s’hauria de fer un referèndum amb les seves propostes. Se li contesta que la reglamentació i les lleis no contemplen aquest mètode de consulta.

 

ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA DE CLUBS

 

El President de la Federació realitza un breu introducció i agraeix als clubs del Districte (La Lira, el Sant Andreu i el Congrés el seu suport a aquest projecte.

L’assemblea aprova que es faci arribar una mostra d’agraïment al Districte de Sant Andreu pel la seva cessió d’un espai de 300 metres quadrats destinat a ser local de la FCE.

 

Mitjançant la projecció d’un document presentant en format Power Point, el Sr. Victor Pont realitza una detallada explicació del projecte del nou local federatiu al Districte de Sant Andreu de Barcelona.

Alguns dels punts que va destacar van ser el següents:

a) Que es tracta d’un edifici singular i només es podrà remodelar l’interior però no la façana que serà rehabilitada pel propi Ajuntament.

b) Que ja es compta amb el vist i plau de l’Ajuntament, del Departament de Patrimoni i de la Generalitat.

c) La cessió per part de l’Ajuntament serà per 25 anys.

d) La previsió es començar les obres durant aquest any i la inauguració podria ser per l’estiu del 2010.

e) La intenció de la Junta serà llogar el local de Gran Via.

f) El préstec el demana la Generalitat a nom de la Federació a l’Institut Català de finances.

g) Es tracta d’un projecte il·lusionant en el qual es pretén poder donar més i millors serveis als afiliats a la FCE.

 

El text presentat al clubs amb l’explicació és el següent:

 

INFORME LOCAL FEDERATIU AL DISTRICTE DE SANT ANDREU DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

 

Un cop descartada l’opció del local cedit per l’Ajuntament de Badalona a causa de problemes tècnics irresolubles, la Federació es va posar en contacte amb el Districte de Sant Andreu de Barcelona per recuperar la cessió d’un local que ens havien ofert feia un any.

 

A partir d’aquí els passos que s’han hagut de fer han estat els següents:

 

 1. Recuperar del Consell Català de l’Esport la subvenció que teníem ja concedida per l’altre local de Badalona per un import de 350.000€. En reunió mantinguda entre Toni Ayza i Anna Pruna, Secretaria General de l’Esport es va confirmar aquesta subvenció.

 2. Es va parlar amb l’Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant Andreu, per demanar una cessió d’un local situat als terrenys de la empresa Fabra i Coats. El local és una planta baixa amb 300 metres quadrats lineals. L’acord de cessió ja està tramitat i serà aprovat per un període de 25 anys el mes de maig pel ple de l’Ajuntament.

 3. S’ha mantingut una reunió amb una entitat anomenada “Amics de Fabra i Coats”, formada per antics treballadors de la fàbrica. Aquest organisme vetlla per la recuperació de diferents eines i espais de l’Antiga fàbrica. Tenim el vist-i- plau d’aquesta associació.

 4. S’ha mantingut una reunió amb el departament d’urbanisme i patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona que també ha autoritzat l’obra.

 5. Els arquitectes encarregats han elaborat un projecte que contempla les necessitat bàsiques de la Federació com ara les oficines d’administració, el centre de tecnificació, la biblioteca, la sala de juntes polivalent, una secció d’informàtica i una sala de joc per 80 jugadors, tot un conjunt de millores pels clubs afiliats.

 6. A l’assemblea mostrarem un conjunt d’imatges per tal de visualitzar el projecte.

 7. La remodelació federativa contempla la part interior del local, ja que la part exterior forma part d’un projecte conjunt que ha de portar a terme el propi Ajuntament per a la totalitat de l’edifici.

 8. Des del punt de vista econòmic s’ha elaborat un pressupost que encara no es definitiu i que contempla una despesa màxima de 450.000€.

 9. Aquest projecte compta amb el total suport dels tres clubs del districte que són: Sant Andreu, Congrés i La Lira. La influència dels clubs del districte i la bona sintonia amb l’Ajuntament de Barcelona ha estat bàsica per aconseguir uns bons acords de cessió.

 10. El finançament està garantit, ja que la mateixa Generalitat demanarà un préstec, a l’Institut Català de Finances, en nom de la Federació, per fer front a la subvenció de 350.000€. Aquest préstec es cobrarà a mesura que es vagi certificant l’obra.

 11. La Junta Directiva demana autorització a l’assemblea per poder signar un préstec com a màxim de 450.000 €, aquest import es desglossa en 350.000€ de la subvenció concedida per la Secretaria General de l’Esport i 100.000€ que és la màxima aportació de la Federació en aquest projecte.

 

 

L’assemblea aprova per unanimitat el projecte del nou local federatiu i autoritza per unanimitat a la Junta Directiva, en la persona del seu president, a efectuar totes les accions necessàries per al finançament del projecte que podria incloure la petició d’un préstec bancari que podria superar en més d’un 20% del pressupost federatiu.

 

Sense més temes a tractar s’aixecà la sessió a les 19 hores.

 

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ DE L'ACTA CORRESPONENT A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE CLUBS CELEBRADA EL DIA 09 DE MAIG DE 2009

 

      En Alejandro Melchor Muñoz, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Miquel Fernández-Diaz Mascort i, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      En Francesc González Alonso, major d'edat, membre de l'Assemblea de la Federació Catalana d'Escacs, en qualitat d'interventor.

      Les persones esmentades, designades per l'Assemblea General Ordinària de 09 de maig de 2009 com a interventors d'acord amb l'article 37 dels Estatuts d'aquesta Federació i l'article 33, darrer paràgraf del D. 70/94, i actuant per expressa delegació d'aquesta, DECLAREN APROVADA LA PRESENT ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA per la qual cosa signen la present, conjuntament amb el President i el Secretari.

 

Alejandro Melchor Muñoz

Miquel Fernandez-Diaz

Francesc Gonzalez Alonso

Antonio Ayza i Casamitjana

Josep C. Viñas i  Racionero


 

Barcelona, 11 de maig de 2009

 

FCE 04/06/2009

PROPOSTA REUS DEPORTIU

He vist els comentaris sobre l'ampliaciò de la divisiò d'honor a 12 equips.

Que afectaria al punt 6 del reglament del campionat de Catalunya d'equips.

 

L'unic que proposo es que en lloc de baixar 1equip de divisiò d'honor que baixen 2 equips con normalment es feia i que es faci pujar els 2 primers equips de cada grup de la divisiò d'honor per a poder completar els 12 equips.

 

El problema seria que un campionat amb 10 equips fer baixa nomès al ultim pot esser no molt just, per a varis conceptes:

 

a) Podria ser que l'equip que baixes i quedes ultim, a la meitat de la temporada ja quedes decidit i  perdria emociò el campionat de la divisiò d'honor.

 

b) No seria just per a tots els equips que hem baixat als darrers anys en 9ª posiciò, que un equip es salves amb aquesta ocasiò igualment amb la mateixa situaciò de 10 equips.

 

c) Donaria mes emociò a la lluita pel subcampionat a la primera divisiò.

 

d) La Lluita a divisiò d'honor perdria molts alicients, dons quan no puguessis quedar campiò ja no haurias de patir en baixar perque a lo millor amb 2 punts ja estaries salvat.

 

Espero que la meva proposta quedi dintre de les propostes de la asamblea.

 

francesc fernandez muixi

Reus Deportiu


 

PROPOSTA DEL MOLLET

 

Des del Club d'Escacs Mollet hem pensat en presentar a l’assamblea de la federació la següent proposta. Es tracta d’homologar i regular la figura de PARTIDA ÚNICA AVALUADA entre dos jugadors, sense formar part de cap torneig ni competició que impliqui a mes gent. Formalment, es tractaria d’un tancat entre dos jugadors.

 

ANTECEDENTS

Es conegut que molts dels jugadors federats no professionals, disposen de poc temps per jugar torneigs oberts, situació que s’agreuja si es tracta de torneigs de ronda diaria. Com s'ha evidenciat als últims torneigs, cada vegada son mes els jugadors que opten pels actius d'un dia en detriment dels escacs lents. Aquest jugadors se solen limitar a jugar únicament el Campionat de Catalunya per equips i, com a màxim, algun open que els coincideixi en dates i horari. Habitualment aquest col•lectiu no opta a premis en els opens en que participa, i juga per passar una bona estona i fer alguns puntets d’ELO.

 

PROPOSTA

Bàsicament adreçat a aquest col•lectiu de jugadors demanem a la federació que homologui, reguli i reglamenti el que anomenem PARTIDA INDIVIDUAL AVALUADA. Es tractaria d’una partida entre dos jugadors, amb àrbitre oficial i amb ritme de joc lent. Per tant el seu resultat hauria de ser vàlid per ELO. Evidentment el mes interessant seria aprofitar l’arbitratge per realitzar múltiples partides individuals avaluades el mateix dia a la mateixa hora, tot i que sense relació entre elles (donat que no formarien part de cap torneig ni competició). La nostra proposta de reglamentació bàsica inclou:

- Un club organitza una jornada de partides individuals avaluades (pot ser una ronda o dues, matí i tarda)
- El cost de la inscripció el posa el club, però tenint en compte el que es paga habitualment per un open i que s’han de cobrir despeses d’arbitratge, aquest podria ser entre 3 i 5 euros per partida
- Els jugadors que vulguin participar s’apunten a través del club organitzador.
- Seria bo tancar la inscripció el dia abans, per tal d’assegurar als que s’inscriuen que tindran parella
- S’ordena la llista de major a menor ELO i s’enfronta el primer de la llista amb el segon, 3er amb 4rt,....,n amb n+1. D’aquesta manera és mes probable que s’enfrontin jugadors amb ELO similar. Si hi ha dues rondes, es pot jugar amb la mateixa parella invertint els colors.
- Els no presentats tenen el mateix tractament quant a l’ELO que a una partida oficial.
- Es pot donar l’opció d’apuntar-se “in-situ” fins a un temps després de l’inici de les partides (p. ex. 30 minuts), pagant un recàrrec sobre els drets d’inscripció, i jugaria amb un altra apuntat a última hora.
- Es podria donar l’opció d’apuntar-se en parelles per jugar entre sí, sense entrar dins l’ordenació inicial.


REFERÈNCIES A LA NORMATIVA ACTUAL

- Respecte la normativa d’avaluació catalana, no sembla que aquest format de competició obligui a la seva revisió. S’hauria de respectar el requeriment de ritme de joc (mes de 65 minuts per partida) i nombre de rondes (no superior a 2 en un dia). S’hauria de revisar la part de presentació d’informes, per adequar-la al format.
- Respecte la normativa de torneigs homologats, aquest format es pot considerar un round-robin entre dos jugadors. Tot i això, seria recomanable afegir un punt per als requisits necessaris d’aquest format.
- Respecte la normativa d’aparellament, al tractar-se formalment d’un round-robin de dos jugadors, no és necessària la modificació del reglament, tot i que es podria fer menció al format dintre de la normativa.
- Respecte la normativa FIDE, no sembla que hi hagi cap contradicció en l’aplicació d’aquest format i les seves normes, tot i que correspondria a la federació avaluar-ho.


CONCLUSIONS

Aquest tipus de competició facilitaria que els jugadors que no poden jugar opens per qüestions de temps sí puguin dedicar un dia a jugar una o dues partides lentes amb possibilitat de pujar (o baixar) el seu ELO. Sembla a priori que seria un format adreçat al gruix dels federats, i no als titulats que es dediquen de forma mes professional a la pràctica dels escacs, donat l’absència de premis. Però evidentment no es descarta que també vulguin provar sort a millorar el seu ELO enfrontant-se amb algú del seu nivell.
El format, de fet, és el d’un round-robin de només dos jugadors que s’enfronten entre ells en una o dues partides. Per tant no sembla que la normativa s’oposi al format o hagi de patir canvis significatius, i per altra banda sembla un format que beneficiarà als escacs de base.
REGLAMENTACIÓ TRANSITORIA PER AL 2009

A l’any 2009 només baixarà de la DH l’últim classificat. Pujaran tres equips de la primera divisió, els primers de cada grup i el guanyador del Play-off que disputaran els dos segons de Primera divisió. (veure nou redactat art. 10.1).

De Primera Divisió baixaran al 2009 els dos últims de cada grup, o sigui que baixaran en total 4 equips. De Segona Divisió pujaran 6 equips.

 

ARTICLES AFECTATS PER LA PROPOSTA D’AMPLIAR LA DIVISIÓ D’HONOR A 12 EQUPS

4. VACANTS DEL CAMPIONAT D’EQUIPS

4.1    Divisió d’Honor: en cobriran vacants el tercer i els següents classificats en la Primera Divisió.

NOU REDACTAT

4.1. Divisió d’Honor: Cobriran vacants l’equip que no guanyi el Play-off d’ascens a Divisió d’Honor, el tercer classificat amb millor puntuació, el quart i així successivament fins als equips que mantenen la categoria. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular del Campionat de Catalunya per Equips.

4.2   Primera Divisió: en cobrirà vacants qui hagi perdut la promoció en la darrera tanda de la fase eliminatòria de Segona Divisió; desprès, qui hagi obtingut més punts en qualsevol grup de Segona Divisió. En cas d’empat caldrà fer un matx de desempat o un sorteig públic, segons el criteri de la Comissió Esportiva.

NOU REDACTAT

4.2   Primera Divisió: en cobrirà vacants qui hagi perdut la promoció en la darrera tanda de la fase eliminatòria de Segona Divisió; desprès, qui hagi obtingut més punts en qualsevol grup de Segona Divisió. En cas d’empat a punts decidiran els mateixos desempats emprats a la fase regular del Campionat de Catalunya per Equips.

6. DISTRIBUCIÓ DE GRUPS D’EQUIPS

6.2  Dintre de cada categoria es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin de introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

NOU REDACTAT

6.2  A la Divisió d’Honor a partir de l’any 2010 el grup serà de 12 equips, a la resta de categories es formaran grups de 10 equips, tants com siguin possibles. En cas que s’hagin d’introduir VACANTS s’intentarà que es distribueixin entre el major nombre de grups que es pugui.

Art. 6.3

Els criteris per atorgar els números són els següents:

Número 1, per l´equip novè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 2, per l´equip desè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 3, per l´equip classificat en segon lloc de la 1era Divisió amb més puntuació de la temporada anterior.

Número 4, per l´equip classificat en segon lloc  de l’altre grup de la 1era Divisió de la temporada anterior

NOU REDACTAT

Els criteris per atorgar els números són els següents:

Número 1, per l´equip desè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 2, per l´equip onzè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 3, per l´equip dotzè classificat de la DH de la temporada anterior.

Número 4, per l´equip perdedor del Play-off d’ascens a la DH.


10 ASCENSOS I DESCENSOS DE CATEGORIES

10.1  Pujaran a Divisió d’Honor els dos primers classificats de la Primera Divisió, llevat de qualsevol equip filial (veure article 6.5).

10.4  Baixen a Primera Divisió els dos últims classificats de Divisió d’Honor.

NOU REDACTAT

10.1  Pujaran a Divisió d’Honor el primer classificat de cada grup de la Primera Divisió, llevat de qualsevol equip filial, llavors correrà plaça al següent classificat (veure article 6.5) i el guanyador del Play-off d’ascens a Divisió d’Honor (veure article 12.1)

10.4  Baixen a Primera Divisió els tres últims classificats de Divisió d’Honor.

 

12. FASES ELIMINATÒRIES

12.1  Fase Eliminatòria d’ascens a Primera Divisió

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segon de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6) (2-4) i 3-4 (3-5).

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

12.2 Fase d’Ascens a Segona Divisió

Es classifiquen per jugar la fase eliminatòria d’ascens a la 2a divisió els equips classificats en 2n lloc de cada grup de la preferent de Barcelona (4), 2 equips dels dos grups de preferent de Tarragona (2) i un equip de la preferent de Girona (1) i Lleida (1) per disputar 1 plaça d’ascens a la 2a divisió.  Si es produeixen vacants es cobriran amb el següent classificat del mateix grup i així successivament fins arribar al límit dels equips que mantenen la categoria. Si persisteix la vacant es cobrirà a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE

         Els enfrontaments d’aquesta fase es faran per sorteig.

NOU REDACTAT

12.1 Fase eliminatòria d’ascens a Divisió d’Honor

Els dos segons classificats de Primera Divisió jugaran un matx a doble volta per decidir l’equip que puja a Divisió d’Honor.

12.2  Fase Eliminatòria d’ascens a Primera Divisió

Els segons i tercers classificats de cada grup de la Segona Divisió jugaran un partit únic  per determinar els 3 equips que pugen a Primera Divisió.

Els equips classificats se’ls assignarà un número d’ordre, de l’1 al 6, que determinarà l’aparellament, segons els següents criteris:

1) El segon de cada grup tindran els números 1,2 i 3. Els tres tercers tindran el 4, 5 i 6.

2) L’assignació dels números 1,2 i 3 ( ó els 4,5, i 6) vindrà determinada per:

a)  El punts de cada equip en el seu grup.

b) Sonnenborn Berger de cada equip en el seu grup.

c) Sorteig.

Tenint en compte que no podran enfrontar-se equips que ja hagin jugat en el mateix grup en la fase regular, els enfrontaments seran 1-6 (1-5), 2-5 (2-6) (2-4) i 3-4 (3-5).

En cas de vacants s’estableix el següent ordre: Els equips vuitens de la Primera Divisió, els quarts de la Segona Divisió, els novens de la Primera Divisió i els cinquens de la Segona Divisió (sempre de millor a pitjor puntuació a la fase regular). A partir d’aquí les renúncies no seran cobertes.

Els equips segons de la fase regular o sigui amb els números 1, 2 i 3 jugaran com equips locals.

12.3 Fase d’Ascens a Segona Divisió

Es classifiquen per jugar la fase eliminatòria d’ascens a la 2a divisió els equips classificats en 2n lloc de cada grup de la preferent de Barcelona (4), 2 equips dels dos grups de preferent de Tarragona (2) i un equip de la preferent de Girona (1) i Lleida (1) per disputar 1 plaça d’ascens a la 2a divisió.  Si es produeixen vacants es cobriran amb el següent classificat del mateix grup i així successivament fins arribar al límit dels equips que mantenen la categoria. Si persisteix la vacant es cobrirà a criteri de la Comissió Esportiva de la FCE

         Els enfrontaments d’aquesta fase es faran per sorteig.

PROPOSTA DE CANVI DE DIA DE JOC EN LA DIVISIÓ D’HONOR

Per a l’any 2009  un matx setmanalment es disputarà en dissabte per poder efectuar la retransmissió per internet del matx de la jornada.

Per a l’any 2010 tots els matxos es disputarien en dissabtes per la tarda.

PROPOSTA EN RELACIÓ A L’AVALUACIÓ CATALANA

La Federació publicarà  anualment tres llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació seran els dies 1 de gener, 1 de maig, i 1 d’octubre.
FEDERACIÓ CATALANA D'ESCACS 

 Copa Catalana

Fase Prèvia Territorial

18 de gener

Fase Final

25 de gener

Campionat de Catalunya per Equips

Fase Regular

De l’1 de febrer al 29 de març

Fases Finals

Del 19 d’abril al 17 de maig

Campionat de Catalunya per edats

Fases Territorials Campionats edats

El període és des de l’1 de desembre de 2008 fins el diumenge 15 de març de 2009

Final del Campionat Catalunya per edats (sub10 a sub16)

Del 4 al 8 d’abril.

Final  del Campionat de Catalunya Juvenil

Del 8 al 13 d’abril

Campionat de Catalunya  per edats Sub-8

25 i 26 d’abril

VI Circuit Oberts Internacionals de Catalunya

De l’1 de maig al 20 de setembre

Final del Campionat de Catalunya de Veterans  

Del 21 al 28 de maig

Final Absoluta del Campionat de Catalunya Individual

Del 16 de maig al 23 de maig

Campionat de Catalunya per equips d’edats

30 i 31 de maig

Festa Catalana dels Escacs

Campionat de Catalunya de ràpides individuals

26 setembre

Campionat de Catalunya de ràpides per equips

27 setembre

Dinar, acte institucional i lliurament de premis

27 setembre


Torneig Magistral Ciutat de Barcelona Casino

Del 5 al 13 de novembre 

Torneig Internacional 4 Nacions

Del 17 al 19 de novembre 

Memorial Garcia Ilundain per Edats i trofeu Adjutori Mas

19 de desembre

Memorial Garcia Ilundain Internacional

20 de desembre 

Campionat de Catalunya Femení Individual

Del 27 al 30 de desembre

 

TERRITORIAL DE BARCELONA

Prèvies Juvenil de Catalunya

A partir del 10 de gener 

Copa Catalana (Fase Prèvia Territorial Barcelona)

18 de Gener

 Territorial Barcelona Comarques d'Edats

El període és des de l’1 de desembre de 2008 fins el diumenge 15 de març de 2009

Campionat d’Equips d’Edats de Barcelona

9 i 10 de maig

Intergeneracional Caixa de Catalunya

10 d’octubre

   Territorial de Barcelona

Del 4 d’octubre al 29 de novembre

Prèvies Veterans de Barcelona

Del 6 d’octubre al 24 de novembre


TERRITORIAL DE LLEIDA


DATA PROVA LOCALITAT
Dies 10 i 17 de gener de 2009 Campionat de Sub’s per Equips de Lleida 2009
Dies 11 i 18 de gener de 2009 Copa Catalana 2009  -FASE LLEIDA- BELLPUIG
Dies 24 i 31 gener, 7, 14, 21, 28 febrer i 7 de març de 2009 Campionat Sub-10 a Sub-16 Individual de Lleida 2009 ALMENAR
Dia 21 de febrer de 2009 Campionat Sub-8 de Lleida 2009 ALMENAR
Dies 1, 8, 15, 22 febrer i 1, 8, 15, 22 i 29 de març de 2009 Campionat de Catalunya/Provincial per Equips 2009
Dies 14, 21, 28 de març i 18, 25 d’abril i 2 i 9 de maig de 2009 Campionat Femení de Lleida 2009 BALAGUER
Dies 19 i 26 d’abril de 2009 Campionat Provincial d’Actius Individual 2009
Dia 3 de maig de 2009 Campionat Provincial de Ràpides per Equips 2009
Dia 6 de juny de 2009 12 Hores d’Escacs Actius Individual 2009
Dia 14 de juny de 2009 FESTA LLEIDATANA DELS ESCACS
Dia 4 d’octubre de 2009 Campionat Provincial de Ràpides Individual 2009
Dies 11, 18 i 25 d’octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre i 6 i 13 de desembre de 2009 Campionat Individual Absolut de Lleida 2009
 
 
 
TERRITORIAL DE TARRAGONA

 

CAMPIONAT

DATES

INSCRIPCIÓ FINS

 

 

 

JUVENIL (SUB-20

3-10-17-24 gener

22/12/2008

COPA TARRAGONA

18 gener

05/01/2009

CATALUNYA PER EQUIPS

1-8-15-22 Febrer

05/01/2009

 

1-8-15-22-29 Març

 

GENT GRAN

5-12-19-26 de Febrer

25/01/2009

 

5-12-19-26 de Març

 

CAMPIONAT CATALUNYA EDATS

31 de Gener

 

(Fase Territorial)

7-14 de Febrer

19/01/2009

CATALUNYA EQUIPS ESCOLARS

28 de març

16/03/2009

(Fase Territorial)

 

 

OBERT TERRITORIAL

18-25 d'Abril

05/04/2009

(Memorial J.M.Calbet)

2-9-16-23-30 de Maig

 

 

6 de Juny

 

PARTIDES LLAMPEC 

14 de Juny

07/06/2009

I FESTA PROVINCIAL

 

 

INDIVIDUAL TERRITORIAL

4-11-18-25 d'octubre

21/09/2009

 

1-8-15-22-29 de Novembre

 

FEMENI DE CATALUNYA

INTEGRAT EN EL INDIVIDUAL TERRITORIAL

 

  TERRITORIAL DE GIRONA

Copa Catalana. Fase prèvia Territorial de Girona.

18 de gener

Gent Gran. Fase prèvia Territorial de Girona.

15, 22, 29 de gener

5, 12, 19 i 26 de febrer

Juvenil. Fase prèvia Territorial de Girona.

10, 17 i 24 de gener

Campionats de Catalunya per edats.

Fases prèvies Territorial de Girona

(sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16).

7, 14, 21 i 28 de febrer

Campionat de Catalunya  per edats Sub-8

Fases prèvies Territorial de Girona

PENDENT

Campionats de Catalunya per equips d’edats.

Fases prèvies Territorial de Girona

(sub-10, sub-12, sub-14 i sub-16).

PENDENT

Festa Escacs Gironins.

Campionat Territorial Individual de Girona de partides ràpides.

14 de juny

Campionat Territorial Individual de Girona

4, 11, 18, 25 d'octubre

1, 8, 15, 22, 29 de novembre

Campionat Femení de Girona

7, 14 i 21 de novembre

Es convoca a la sessió d’Assemblea General Extraordinària, que se celebrarà a la localitat de Barcelona, Centre Cívic de les Cotxeres de Sants, carrer Sants, 79 el proper dia 15 de novembre de 2008, a les 16 hores en primera convocatòria i a les 16:30 hores en segona convocatòria.

ORDRE DEL DIA

 

INFORME DEL PRESIDENT

Primer.- Nomenament de tres interventors per a l’aprovació de l’acta de l’assemblea


1.Aprovació, si s’escau,  del calendari esportiu corresponent al 2009.

2.Aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost corresponent al 2009

3.Propostes de la Junta Directiva i dels clubs de modificació dels reglaments.  Les propostes de clubs es poden presentar fins el dia 30 d’octubre de 2008 a les 19,30 hores.

Recordem que les propostes han de correspondre a articles concrets dels reglament o estatus (als quals s’ha de fer referència) i respondre a un interès general. La Junta Directiva es reserva el dret de no admetre propostes de clubs que incompleixen els mínims requisits formals o legals o que únicament responguin a interessos particulars i no als interessos generals de l’assemblea.

4.Torn obert de paraules.

5.En el transcurs de la reunió s’efectuarà els sorteig de Divisió d’Honor i Primera Divisió.

Antoni Ayza Casamitjana,

President Federació Catalana d’Escacs

Barcelona, a 10 d’octubre de 2008.

 

Notes importants

 

1a.-    D’acord amb l’article 32 dels Estatuts de la FCE i la normativa general d’aplicació, tota la documentació relativa als punts de l’ordre del dia, estaran a disposició de tots els membres d’aquesta Federació, com a molt tard, a partir del dia 3 de novembre de 2008.

 

2a.- S’adjunta a la convocatòria un model de certificat per poder acreditar la representació necessària davant l’Assemblea.

 

3a.- Per poder votar a les assemblees ens regim pel que diu el següent decret de la Generalitat.

DECRET (DOGC núm. 4436 – 28.07.2005)

159/2005, de 26 de juliol, pel qual es modifica parcialment el Decret 70/1994, de 22 de març, de regulació de les federacions esportives catalanes.

"Els clubs o associacions esportius, les agrupacions esportives i les altres entitats privades sense ànim de lucre, amb una antiguitat d'afiliació mínima d'un any natural. La seva representació recaurà en el president o presidenta o en la persona que estatutàriament el o la substitueixi, sempre que, qui ocupi el càrrec representatiu, consti registrat durant el mandat en vigor en el registre públic on es trobi inscrita l'entitat. En cas que manqui la inscripció registral esmentada o que no es trobi en vigor el mandat corresponent, la condició de president o presidenta o de persona que el o la substitueix estatutàriament, caldrà acreditar-la mitjançant instrument notarial".

Això vol dir que per votar cal reunir dues condicions:

1.Que la persona que voto consti al registre de la Generalitat com a membre de junta del club (NO ES POT DELEGAR EN QUALSEVOL PERSONA ENCARA QUE SIGUI SOCI DEL CLUB)

2.Que els estatuts de l’entitat el designin com a representant del club o que sigui la persona que el pot substituir en cas d’absència.

3.En cas que la persona que representi al club no consti al registre de la Generalitat necessitarà un instrument notarial per demostrar-ho.

 

Model de Certificat

El Sr.___________________________________________________________ en la meva qualitat de Secretari de la Junta Directiva del CLUB __________________ ________________________________________, entitat afiliada a la FEDERACIÓ CATALANA D’ESCACS, com a millor en dret procedeixi,

 

C E R T I F I C O,

que el Sr. __________________________________________________________, major d’edat, amb D.N.I. ____________________________, és el representant legal del Club segons consta als nostres estatuts___________________________ ___________i que actuarà com a tal  en l’Assemblea General de la Federació Catalana d’Escacs del proper dia _______________________.

 

I perquè així consti als efectes legals oportuns firmo el present certificat amb el vist-i-plau del President.

 

Secretari                                                               Vist-i-plau 

FCE 14/10/2008

El Club Escacs Tàrrega proposa la supressió del punt 4.3 de la Normativa dels Torneigs Homologats, ja que al haver-ne aprovat fa un temps el punt 4.2 segons el qual poden participar fins al 60% de jugadors d’un mateix club, es totalment il·lògic continuar tenint el punt 4.3 a la normativa, ja que per exemple amb 6 jugadors de 10 del mateix club, es impossible que dos no juguin entre ells la darrera ronda.

 

 

Text actual

 

4. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZAT MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no sigui possible formalitzar un sol grup per l’ús del sistema suís.

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 10 jugadors.

4.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K.

4.3 Els jugadors d'un mateix club no podran enfrontar-se en les dues darreres rondes.

4.4 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

4.5 Els grups s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

Des del club d’escacs Esplugues l’Avenç creiem que s’hauria d’introduir una modificació en el  Reglament General de Competicions de la F.C.E., concretament en l’article següent, parlant de les funcions del delegat:

 

“3.2.4 Hauran d'omplir l'acta correctament en el cas de que no hagi un àrbitre que s'encarregui. El delegat és responsable que totes les dades que apareguin  en l'acta siguin correctes. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar sancions greus per falsificació de documentació.”

 

Creiem que s’hi hauria d’afegir la qüestió de que l’acta en paper s’ha d’anar actualitzant tan aviat es pugui i es vagin produint els resultats dels encontres.

Això sense perjudici de que l’acta electrònica s’hagi d’enviar després en el plaç que cada competició determini.

 

El motiu és per evitar les suspicàcies de tercers equips implicats en algun ascens o descens, i no permetre així la falsificació o modificació posterior del resultat a conveniència mútua dels equips que s’enfronten. Si l’acta en paper es va actualitzant un tercer equip en discòrdia pot anar al local on s’està jugant un partit que els és vital i comprovar el resultat en cada moment de l’encontre.

 

Exemple: Tercera categoria. Darrera ronda. S’enfronten el primer contra el segon que estan empatats en el total de punts a la classificació (a Tercera compten els punts individuals). El tercer classificat està pendent del resultat que el pot afavorir. (Està només a mig punt de tots dos). Però el primer i el segon, abans de començar l’encontre, decideixen que perquè l’ascens no se l’emporti un tercer qui guanyi s’emportarà el resultat de 4 – 0, sigui quin sigui el resultat real de les partides.

Si arriba el tercer equip en discòrdia (després de jugar el seu encontre) al local de joc on encara estan jugant el primer contra el segon, aquell podrà consultar el resultat que obligatòriament aleshores s’haurà d’anar apuntant a l’acta en paper a mida que es vagin produint els resultats. Sense aquesta norma el tercer equip no podrà exigir que l’acta s’ompli si la veuen totalment en blanc.
PROPOSTA 1 VALLFOGONA 

Segons diu el reglament d’avaluació d’ELO català:

1. Requeriments tècnics

1.1 El ritme de joc haurà de ser com a mínim de  65 minuts per jugador i partida.

El club d’Escacs Vallfogona proposa que els campionats d’escacs actius, que siguin:

 • 20 min. per jugador/a a caiguda de bandera
 • 15 min. per jugador/a + 5” per jugada des del primer moviment
 • 25 min. per jugador/a + 3” d’increment per jugada
 • 20 min. per jugador/a + 3” d’increment per jugada

Siguin avaluables per elo català, amb la meitat de la constant, que seria 7’5 o 7 depenent del que vagi millor pel programa d’avaluació d’elo.

I pels jugadors/es nous que sigui de 12’5 o 12.

Que sigui obligatori l’avaluació d’elo per tots els campionats homologats per la FCE i pels campionats del Circuit Català.

Això farà que els jugadors/es que no poden disposar de temps per jugar un campionat tradicional o bé no tinguin la proximitat per jugar-los puguin tenir variació en el seu elo.

C.E. VALLFOGONA


PROPOSTA 2 VALLFOGONA

Tot i les sancions aprovades per l’últim campionat per equips de Catalunya 2010, vam ser un dels equips perjudicats per la no presentació d’un equip de categoria primera i així reforçant els equips filials de tercera, que jugaven contra els nostres, alterant totalment la competició.

Per aquest motiu proposem que la incompareixença d’un equip o d'incompareixença de suficients jugadors per no poder fer l’equip, (sense motiu justificat), tots els equips de lletra inferior d’aquest club, perdin el matx d’aquella ronda.

Ja que desprès de les últimes modificacions que es van incloure en el reglament van quedar relativament emparades les vacants de jugadors però no les vacants dels equips sencers, o sigui que el reglament et permet més fàcilment en un equip de 8 jugadors posar 8 vacants que no pas una vacant, si tens equips filials.

Des del C.E. Vallfogona creiem que és l’única manera de que els clubs que realment ens prenem la competició en serio, aquest esport arribi un dia que tingui la serietat que es mereix, com a mínim en la competició per equips, més important de la FCE.

 

PROPOSTA 3 VALLFOGONA

A les sancions de descens de categoria, que aplica el comitè de competició, demanem que siguin aplicades una vegada finalitzada la competició, per que normalment aquests tipus d’irregularitats reglamentaries les acostumen a fer equips que per motius de la competició ja han perdut la categoria matemàticament.

Per tant proposem que si un equip es sancionat amb la pèrdua de la categoria i ja la perdia per competició en baixi dues, una per competició i una per sanció.

Sancionar un equip amb la pèrdua de la categoria quan matemàticament ja la te perduda no es cap tipus de sanció.

NORMATIVA PEL REGISTRE DELS TORNEIGS A HOMOLOGAR 

 

1. DEFINICIÓ

1.1 És denomina torneig homologat tot aquell que prèviament ha estat acceptat per la Federació, d'acord amb la normativa vigent. Els torneigs homologats han d'estar organitzats per una entitat esportiva reconeguda per la Federació Catalana d'Escacs, que es disputin a Catalunya, i arbitrat per un àrbitre que hagi fet efectiu el pagament de la quota que li dona dret a tenir llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans de la FCE, independentment de la seva nacionalitat o titulació.

2. REGISTRE DE TORNEIGS

2.1 Per registrar un torneig homologat s'haurà de comunicar a la Federació Catalana d'Escacs, mitjançant L'IMPRÈS DE REGISTRE de Torneigs. La Federació Catalana tramitarà l’imprès a la FIDE quan correspongui.

2.2 Serà molt important destacar les dades de començament i finalització del torneig, el nº de rondes i els telèfons de contacte de l'organització.

2.3 Caldrà abonar la quota en vigor de registre de torneigs. Els torneigs registrats fora del termini establert per la circular corresponent pagaran la quota en vigor més un recàrrec del 50%.

2.4 No s’acceptarà el registre de nous torneigs oberts vàlids per elo FIDE que coincideixin amb competicions del calendari oficial organitzats per la pròpia Federació Catalana o altres torneigs homologats  de caire internacional, que no respecti la distància d’un radi inferior a 30 Kms.

Un torneig perquè sigui considerat com internacional als efectes de la protecció de la norma dels 30 Kms., ha de complir els següents requisits (la referència és la de la darrera edició disputada): 

 1. Ha de ser vàlid per elo de la FIDE, i de la FCE i la reglamentació ha d’ajustar-se a la normativa vigent d’aquests organismes.

 2. Un mínim de 20 jugadors amb elo FIDE que no siguin espanyols i que han de pertànyer a un mínim de 3 països diferents (banderes) i entre els quals 10 han de ser titulats internacionals (GM, MI, WGM, WMI). (normativa FIDE B01 Art-1.43e para obtenció normes MI i GM)

 3. S’haurà de jugar a un mínim de ronda diària ( no són considerats com internacionals als efectes de protecció els torneigs de ronda setmanal).

 4. Tots els torneigs del Circuit Català d’Oberts Internacionals es consideraran internacionals a efectes de la seva protecció.

 5. Els torneigs que ja figuren en el calendari oficial no podran ser desplaçats de les seves dates per la celebració d’altres internacionals.

3. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZATS MITJANÇANT EL SISTEMA SUÍS D'APARELLAMENT

3.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 25 jugadors.

3.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K. A tal efecte, l’organització del torneig haurà de demanar l’homologació amb els condicionants abans descrits.

3.3 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

3.4 Els grups per trams d'ELO s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

4. REQUISITS DELS TORNEIGS ORGANITZAT MITJANÇANT EL SISTEMA ROUND ROBIN O LLIGA.

La Federació Catalana d'Escacs recomana utilitzar aquest tipus de torneigs només per competicions de caire internacional, per l’obtenció de normes de MC, o en aquells casos on no sigui possible formalitzar un sol grup per l’ús del sistema suís.

4.1 El mínim de jugadors necessaris per formar un grup serà de 10 jugadors.

4.2 No podrà haver més del 60% del total de jugadors d'un grup del mateix club. En el cas que se superi el 60% serà la Comissió Esportiva la que decidirà si s’avalua i amb quina K.

4.3 Es reduirà al mínim indispensable els enfrontaments entre jugadors d'un mateix club a les últimes dues rondes.

4.4 Estarà arbitrat per àrbitres titulats inscrits al registre d'Àrbitres d’aquesta Federació i que hagin abonat la quota anual de la llicència en vigor del Comitè d’Àrbitres Catalans.

4.5 Els grups s'efectuaran a criteri de l'organització del torneig.

  5. NORMES PER A L'HOMOLOGACIÓ

5.1 Tots els torneigs registrats podran sol·licitar l'homologació, lliurant a la Federació Catalana  L’IMPRES DE REGISTRE  40 dies abans del començament  la prova. La Federació Catalana d'Escacs  comunicarà  a l'organitzador l’homologació o no del torneig.

5.2 Els participants d'un torneig podran comprovar que el torneig és homologat i per tant vàlid per ser avaluat, quan figuri a la llista de torneigs  que es publica anualment a la pàgina web de la FCE.

5.3 L'organització del torneig publicarà la relació de participants amb el nom complet del jugador i el seu número de codi a més de la resta de dades que es demanen a l'imprès.

a) Els jugadors que no surtin a la llista d'ELO, hauran de justificar la seva afiliació a la FCE mitjançant fotocòpia de la seva llicència tramitada per la federació.

b) Els jugadors que no pertanyen a la Federació Catalana, tant si són espanyols com estrangers, que no tingui ni ELO FEDA o FIDE, han de justificar que tenen tramitada llicència per alguna federació.

c) Els jugadors que no estiguin afiliats a la Federació Catalana i no puguin demostrar la seva afiliació a qualsevol altre federació, el club organitzador els haurà de tramitar la llicència perquè puguin participar en el torneig. En cas d’incomplir aquesta norma, l'organitzador haurà de pagar l'equivalent al preu de la llicència en vigor més un 20%, per cada jugador d’aquestes característiques.

5.4. Serà obligatori disposar d’un full de reclamacions segellat per la FCE perquè els jugadors puguin escriure els comentaris que considerin oportú sobre l’organització del torneig.

6. PRESENTACIÓ D'INFORMES

6.1 Una vegada finalitzat el torneig, l'àrbitre emetrà un informe en un termini de 10 dies després de la data de finalització del torneig. L'informe s'haurà de presentar segons està indicat al Reglament de l'avaluació catalana, punt 4

7. ANUL·LACIÓ DE TORNEIGS HOMOLOGATS

7.1 La FCE podrà anul·lar qualsevol prova que no compleixi aquesta normativa o per causa de irregularitats evidents.