Després de l'experiència d'una temporada jugant un campionat d´11 rondes, n'hem tret les següents conclusions: 

1.- La parada de Setmana Santa, que es pot produir gairebé tots els anys, ha allargat el campionat fins ben entrat el mes d'abril, trancant el ritme de competició. 

2.- A mesura que el campionat ha anat avançant, s'han format dos sub-grups. Per la part de dalt, dos clubs han lluitat  pel títol. Per la part de baix, i amb un club ja descartat, hi han hagut dues places de descens que han procurat evitar un altres quatre. Entre mig, cinc clubs que ja havien fet els deures, només els ha calgut esperar que el campionat s'acabés.  

3.- La proposta que a l'assemblea de novembre va presentar la federació, i que va ser rebutjada per un resultat molt ajustat, semblava oferir un ventall de possibilitats més atractiu: 

a) Les rondes tornaven a ser 9, evitant el problema de la Setmana Santa. 

b) A la primera fase es formaven dos grups (5 rondes) 

c) A la segona fase, els dos nous grups que es formaven tornaven a obrir un ampli ventall per aspirar al títol o a mantenir la categoria. 

d) Els play-off finals garantien un tancament de campionat d'altíssim interès. 

 Atenent a aquestes conclusions, els clubs sota signants proposem que el Campionat de Catalunya -Divisió D'honor es disputi d'acord amb la fórmula de 9 rondes proposada per la Junta Directiva de la FCE a l'assemblea General Extraordinària de novembre de 2009, demanant-li que la torni a explicar en tots els seus detall. 

Unió Gracienca d´Escacs  -  Club Escacs Barberà

 

SISTEMA DE JOC A LA DIVISIÓ D’HONOR

El sistema de joc de la Divisió d’Honor serà el següent:

Cada equip disputarà 9 partits en dues fases.

FASE PRÈVIA

A la fase prèvia es formaran dos grups de 6 equips a partir de la classificació de l’any anterior i es numeraran. Els nou primers números seran per als equips que l’any anterior eren ja de la Divisió d’Honor, per ordre de classificació, i els 3 restants números seran per als equips que van ascendir de la Primera Divisi. El número deu el tindrà el campió de la Primera Divisió, l’onze el subcampió, i el dotze el guanyador del play-off d’ascens a Divisió d’Honor.

El grup A estarà format pels equips amb els següent números: 1,4,5,8,9,12

El grup B estarà format pels equips amb els següents números: 2,3,6,7,10,11

El sorteig per als enfrontaments de cada grup d’aquesta fase prèvia serà públic i pur.

Cada grup disputarà una lliga a una sola volta.

FASE FINAL PER DETERMINAR LES 4 PRIMERES PLACES DE LA CATEGORIA

Els dos primers de cada grup es classificaran per jugar la fase final a 4 equips que determinarà les quatre primeres places de la Divisió d’Honor. A cadascun d’aquests equips se’ls assignarà un número de l’1 al 4 que conservaran fins al final del Campionat. Això permetrà determinar on es juga el primer i segon partit de cada eliminatòria a doble volta. La numeració s’assignarà de la següent manera: El número 1 el tindrà el primer classificat de grup amb més puntuació. En cas d’empat es desempatarà per sonneborg si persisteix l’empat per puntuació olímpica i per últim per sorteig. El número 2 el tindrà l’altre equip classificat en primera posició de grup. Per determinar qui té el número 3 i número 4 es procedirà aplicant els mateixos criteris que per determinar el número 1 i 2, o sigui puntuació i desempat sonneborg, olímpic i sorteig. Les dues eliminatòries es jugaran a doble volta i el segon partit es disputarà sempre a casa del que tinguin millor número.

ENFRONTAMENTS PRIMERA ELIMINATÒRIA (Semifinals)

Jugarà el primer de cada grup contra el segon de l’altre grup a doble volta.

ENTRONTAMENTS SEGONA ELIMINATÒRIA (Final)

Jugaran entre sí a doble volta els dos equips guanyadors de la primera eliminatòria per determinar el campió  i segon de la categoria. Els altres dos equips jugaran també a doble volta per determinar la tercera i quarta posició del Campionat. 

FASE FINAL PER DETERMINAR L’ORDE DE CLASSIFICACIÓ DEL 5 AL 12

Els vuits equips restants faran una nova lliga entre ells, a una sola volta, però conservant les puntuacions que havien obtingut a la lliga prèvia amb els equips del seu grup anterior (no compten els resultats que s’havien fet amb els dos primers de cada grup a la primera fase d’aquest campionat).

La classificació final atorgarà una classificació del 5 al 12 i els tres últims equips baixaran de categoria.

La distribució d’equips en cada enfrontament d’aquesta fase final dels equips classificats a la fase prèvia del 5 al 12 serà la següent:

La lletra indica el grup A o B i el número la classificació dins del grup a la fase prèvia.

RONDA 1  

A-3         =             B-6

A-4         =             B-5

A-5         =             B-4

A-6         =             B-3 

RONDA 2 

B-3         =             A-5

B-4         =             A-6

B-5         =             A-3

B-6         =             A-4 

RONDA 3 

A-3         =             B-4

A-4         =             B-3

A-5         =             B-6

A-6         =             B-5

RONDA 4 

B-3         =             A-3

B-4         =             A-4

B-5         =             A-5

B-6         =             A-6

 1 - Proposta per treure les llistes d’avaluació d’elo català cada 2 mesos, al igual que la FIDE i FEDA.

 El Club Escacs Tàrrega proposa que al igual que fan la FIDE i la FEDA, les llistes d’avaluació d’elo català surtin cada dos mesos, per així evitar en la mesura del possible jugadors que acumulen molts punts d’elo de cara a la propera llista, ja que amb tants mesos de competició poden arribar a jugar molts torneigs, desvirtuant així la vàlua real mes aproximada de cada jugador.

El Text a modificar es el punt 2 de la Normativa d’avaluació de la FCE.

TEXT ACTUAL

2 Llistes oficials

La Federació publicarà  anualment tres llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació seran els dies 1 de gener, 1 de juny, i 1 d’octubre. Aquesta relació incorporarà els resultats de les proves avaluades des de l’anterior publicació i serà vigent mentre no es publiqui una de nova. Per les competicions en les quals les partides se celebrin amb una periodicitat setmanal o superior, els resultats tindran en compte el canvi d’avaluació en la nova llista. Els jugadors podran presentar reclamacions del seu elo dintre dels trenta primers dies, comptant a partir de la data de publicació de cada llista oficial.

TEXT MODIFICAT

2 Llistes oficials

La Federació publicarà  anualment sis llistes de l’avaluació catalana. Les dates de publicació seran els dies 1 de gener, 1 de març, 1 de maig, 1 de juliol, 1 de setembre, i 1 de novembre. Aquesta relació incorporarà els resultats de les proves avaluades des de l’anterior publicació i serà vigent mentre no es publiqui una de nova. Per les competicions en les quals les partides se celebrin amb una periodicitat setmanal o superior, els resultats tindran en compte el canvi d’avaluació en la nova llista. Els jugadors podran presentar reclamacions del seu elo dintre dels trenta primers dies, comptant a partir de la data de publicació de cada llista oficial.

 

2 - Proposta per rebaixar la quantitat de partides jugades entre períodes avaluats per obtenir Norma de MC.

Lligat amb la proposta anterior també proposa el Club Escacs Tàrrega modificar l’apartat b) del punt 1 de la Normativa per l’obtenció de normes i títol de Mestre Català, on hi posa que has d’haver jugat 16 partides o mes, ja que ara els períodes d’avaluació son mes curts proposo rebaixa la quantitat a la meitat, es a dir a 8 partides.

També s’hauria de modificar l’elo de 2305 del mateix punt, que suposo que encara hi es des de que l’elo anava de 5 en 5, per 2301, si la idea de la FCE es sobrepassar els 2300 punts.

TEXT ACTUAL

1. Obtenen una Norma de Mestre Català:

a) els primers classificats dels torneigs individuals de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona,

b) els qui tinguin 2.305 o més punts d'ELO a una llista d’avaluació, després d’haver jugat 16 partides o més durant un període d’avaluació anterior,

TEXT MODIFICAT

1. Obtenen una Norma de Mestre Català:

a) els primers classificats dels torneigs individuals de les Representacions Territorials de Girona, Lleida i Tarragona,

b) els qui tinguin 2.301 o més punts d'ELO a una llista d’avaluació, després d’haver jugat 8 partides o més durant un període d’avaluació anterior,