El torneig femení europeu es reprendrà el dijous, 28 de maig, a la mateixa hora prevista (19:30 hores). Aquest dijous serà la fase classificatòria, mentre que el 4 de juny es disputarà la final de consolació per a definir els equips de les posicions de la 6a a la 10a.

Si alguna jugadora més es vol sumar a la iniciativa només cal que ompli el FORMULARI D’INSCRIPCIÓ

Per visualitzar el torneig: lichess.org/tournament/Qi4jAJGc

Fins aviat, cuideu-vos i ànims!

Comissió Escacs i Dona

El proper dijous, 28 de maig, a les 19:00 hores, s'organitzarà una reunió a través de la plataforma Zoom per als clubs que estan integrats a la delegació de Tarragona.

Es podrà fer la connexió a una persona per club.

Els interessats han d'omplir el formulari amb les dades que es demana.

FORMULARI

L'enllaç a la reunió s'enviarà unes hores abans al correu que indiqueu en el formulari.

 

Atentament,

Delegació de Tarragona de la Federació Catalana d'Escacs

              

 

Continuant amb els matxos contra les Comunitats Autònomes, el proper diumenge, 31 de maig, a les 11:00 hores la selecció catalana s’enfrontarà contra una selecció de la Comunitat d’Aragó.

Hi haurà dos torneigs diferenciats per categories: una categoria de selecció d’esportistes catalans de les categories de sub-8 a sub-12 i un altre de sub-14 a sub-18. Encara no està tancat l’equip, ja que alguns esportistes falten per confirmar.

El torneig, que es jugarà per la plataforma de Lichess, serà a un ritme de 3+2 i sense Berserk, durant 90 minuts i puntuaran els 10 millors resultats.

Els enllaços per visualitzar els torneigs són:

El torneig de les categories sub-8 a sub-12: https://lichess.org/tournament/hvgTYRKZ

El torneig de les categories sub-14 a sub-18: https://lichess.org/tournament/hzi23NA4

El torneig femení europeu que es va celebrar el dijous 21 de maig a la tarda, va tenir problemes amb el servidor de la plataforma de Lichess i, malauradament, l’organització es va veure obligada a suspendre’l.

Ja ho vam informar a les participants, però ara en fem difusió per si alguna jugadora més es vol sumar a la iniciativa (FORMULARI D’INSCRIPCIÓ) ja que l’entitat organitzadora, Deutsche Schachjugend, ens ha comunicat que repetirem la fase 1 del torneig el proper dijous 28 de maig, mentre que la fase 2 es disputarà el 4 de juny, tots dos a la mateixa hora prevista (19:30 hores).

 

Llegeix més...

 

Diumenge, 24 de maig, a les 11:00 hores una selecció d’esportistes catalans de les categories de sub-10 a sub-18, la majoria del programa de Tecnificació de la FCE, s’enfrontaran contra una selecció de la Comunitat de Madrid de la mateixa categoria.

El torneig, que es jugarà per la plataforma de Lichess, serà a un ritme de 3+2 i sense Berserk, durant 90 minuts i puntuaran els 5 millors resultats.

L’enllaç per visualitzar el torneig és: lichess.org/tournament/BtNFD7K3

Llegeix més...

Benvolgudes i benvolguts,

Us fem arribar un comunicat la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física sobre les condicions que regulen a partir del proper dilluns l’activitat esportiva a la fase 2 del desconfinament. Aquestes mesures segueixen les directrius establertes en l’Ordre SND/414/2020 de 16 de maig, del Ministeri de Sanitat, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat. Instruccions que només tenen afectació a les regions sanitàries del Camp de Tarragona, Alt Pirineu i Aran i Terres de l’Ebre.

 

Comunicat fase 2 Comunicat ufec

 

FAQs Fase 2. FAQs CSD

Les regions sanitàries de Lleida, Catalunya Central i Girona es mantenen a la fase 1 i les regions sanitàries de Barcelona ciutat, Metropolitana nord i Metropolitana sud, entraran a la fase 1 del pla de desconfinament, tota la informació sobre aquesta fase la podeu consultar al WEB de la SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT i de l’ACTIVITAT FÍSICA .

 

Moltes gràcies a totes i tots i esperem que seguiu gaudint cada vegada amb més intensitat de l’activitat física i esport, amb seny, respecte i responsabilitat.

 

Coordialment,

Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física

Departament de la Presidència

Generalitat de Catalunya

#TeamCAT

Des de l'inici del confeniment la Federació Catalana d'Escacs ha organitzat diferents tipus de torneigs online. Us presentem un calendari amb els torneigs organitzats, els que van començar en el mes de març, i els que segueixen vigents, com per exemple els matxos contra altres Comunitats Autònomes.

 

 

  

Primer de tot, desitgem que estigueu bé, tant vosaltres com les vostres persones properes. Us fem arribar informació important que ha publicat la Federació Espanyola referent a competicions i formació en els propers mesos:

 • CTA-02 Comunicat d'ajornament de l'examen d'Àrbitre Nacional previst inicialment per juny. Encara no han confirmat nova data, previsiblement al juliol.
 • CTA-03 Segona convocatòria de curs d'Àrbitre Nacional: es convoca un curs online al mes de juny dirigit a Àrbitres Autonòmics. En aquesta situació d'excepcionalitat que vivim, s'accepta no tenir prèviament una norma d'AN.
 • Circular 13/2020 Estimació de calendari esportiu 2020 amb noves dates per als Campionats Estatals d'Edats, Absolut i altres i previsions per als torneigs "Tiendas de la Estación", que a Catalunya estaven inicialment previstos per abril.
 • Circular 14/2020 Seminari online vàlid per norma d'Àrbitre FIDE, dirigit a Àrbitres Nacionals, del 17 al 21 de juny.

Per altra banda, comentar-vos que a la pàgina web de la Comissió d'Àrbitres de la FIDE està disponible la versió 2020 del Manual de l'Àrbitre https://arbiters.fide.com/images/stories/downloads/2020/ARB_Manual_2020.pdf i també està preparada la traducció al castellà, pendent d'aprovació al proper seminari d'àrbitres de la FEDA. Justament ara farà un any del seminari que es va celebrar a Santa Susanna.

REUNIÓ TELEMÀTICA DE CLUBS D’ESCACS DEL DIA 15 DE MAIG DE 2020

 

PRESENTACIÓ DEL PRESIDENT 

El president de la Federació, Pepo Viñas, explica que la reunió ha estat convocada per tal d’explicar als clubs les gestions efectuades en el temps que portem de crisi sanitària i els projectes de futur. Informa del funcionament de la reunió, en la qual primer parlaran els membres de la Junta Directiva de la Federació i després intervindran els clubs. Per intervenir cal aixecar la mà de manera virtual. El moderador serà Jordi Magem.

 

TEMES ORGANITZATIUS DE LA FEDERACIÓ 

Jaume Gayoso explica l’organització interna actual de la Federació on els empleats fan treball telemàtic des del dia 13 de març. La Junta va decidir no fer un ERTO i aprofitar per fer feines que es consideren menys urgents i que sovint costa fer-les pel treball del dia a dia. S’ha continuat treballant en competicions online, formació, Mundial Empreses, reunions de Junta Directiva, xarxes socials, pàgina web i reunions amb administracions públiques i UFEC. S’ha continuat atenent els clubs per e-mail.

D’altra banda, s’han elaborat diversos dossiers, reculls de dades estadístiques, buidatge de Fundacions o Empreses, possibles col·laboradors o patrocinadors de la Federació.

S’ha treballat en el tema de comunicació amb l’elaboració de FAQs, xarxes socials, nous logos, estudi de la remodelació de la pàgina web. S’han elaborat propostes d’activitats per al centenari de la Federació. S’ha incidit en la formació dels treballadors pel que fa a les plataformes de comunicació, tipus zoom i els portals de joc.

La Federació està elaborant un pla de contingències laborals i d’obertura del local social adaptant-nos a la normativa. El recinte Fabra i Coats està actualment tancat. En una propera fase i quan les autoritats sanitàries ho permetin, la intenció és obrir, amb màxim dos treballadors, dos matins a la setmana per atendre telèfons i alguna visita presencial concertada. Aquest document es publicarà a la pàgina web de la Federació i s’enviarà als clubs.

GUIA ACTUACIÓ CONFINAMENT

 

Llegeix més...

Benvolgut president, Benvolguda presidenta, 

Us adjuntem la nota de la SGEAF sobre la línia de préstec “ICF Esports Liquiditat” per Federacions, clubs i entitats esportives. 

En la mateixa podreu veure qui pot ser beneficiari de la línia de finançament, requisits que s’hauran de complir, finalitat de l’ajut, condicions, i com s’haurà de fer la tramitació un cop publicades les bases i la convocatòria.

 

NOTA ICF

 

A mida que puguem disposar de més informació us la farem arribar per tal que la pugueu distribuir també amb els vostres clubs ja que des de la Oficina d’Atenció als Clubs, seguim informant als mateixos.

En aquest moment la línia encara no està activa i un cop estiguem assabentats dels terminis us ho comunicarem immediatament per qui estigui interessat pugui començar el procediment pertinent a través del departament d’esport federat quan es tracti de federacions i de les delegacions territorials de la SGEAF en el cas dels clubs.

Restem a la vostra disposició.

Salut i esport per tothom.

 

ICF Esports Liquiditat 

UFEC

Per poder ser beneficiàries de la línia de préstec “ICF Esports Liquiditat” les entitats esportives hauran de: 

 • Estar inscrites al  Registre d’Entitats Esportives del CCE
 • Estar afectades per la situació derivada del COVID-19
 • Tenir seu social o seu operativa a Catalunya. 

Alhora, haurà de complir els següents requisits: 

 • No presentar incidències RAI, ASNEF.
 • Amb caràcter general, no tenir fons propis negatius.
 • Trobar-se al corrent en les obligacions de pagament amb l’AEAT, la TGSS i l’ATC.
 • No trobar-se en cap de les circumstàncies que regula l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.(s’annexa article)
 • No trobar-se en cap altra circumstància que disposin les bases reguladores de l’Ordre de la línia d’ajuts.   

Les condicions dels préstecs són:   

 • Finalitat: Finançament de les necessitats de liquiditat derivades de la COVID19.
 • Import: les necessitats de liquiditat justificades, amb caràcter general, amb un mínim de 20.000 euros i un màxim de 300.000 euros per titular o grup.
 • Termini: Amb caràcter general, el termini màxim del préstec, serà de fins a 5 anys, amb la possibilitat d’un període de carència d’amortització de capital de fins a 1 any, inclòs en aquest termini.
 • Desemborsament: amb caràcter general, íntegra a la formalització de l’operació.
 • Amortització: El préstec s’amortitzarà per períodes vençuts. Preferentment amb amortitzacions mensuals.
 • Comissió d’obertura: sense.  Comissió amortització anticipada: sense.
 • Tipus d’interès màxim: el tipus d’interès dels préstecs serà EURIBOR 12 mesos + 3%.
 • Interès de demora: tipus d’interès vigent + 6%.
 • Garantia: Les considerades suficients a criteri de l’ICF.
 • Addicionalment, els préstecs comptaran amb la garantia del 100% del risc de cada operació individual (principal, interessos ordinaris i de demora, i despeses) per part del CCE.  

Tramitació i formalització dels préstecs   

 • Les sol·licituds de préstecs s’hauran de tramitar al registre de FinEmpresa (ICF) un cop publicades les bases i la convocaòira.  
 • Les sol·licituds s’analitzaran per ordre d’entrada fins l’exhauriment de la línia de finançament, o bé, fins al 31 de desembre de 2020. 
 • El CCE comprovarà  que és una entitat elegible en el seu àmbit de competència i que la sol·licitud s’ajusta a la finalitat de la convocatòria. L’ICF estudiarà la viabilitat econòmica i farà un estudi de risc financer de l’operació i dictaminarà l’aprovació o denegació. Si s’aprova, el CCE emetrà una resolució de concessió perquè l’ICF formalitzi el préstec.     
 • En el cas que hi hagi algun impagat, l’ICF assumirà les tasques de reclamació del deute i les actuacions necessàries per a la recuperació dels préstecs concedits. 

Subcategories

El divendres 13 de maig, la Federació va fer una nova sessió del programa de “Promoció dels escacs en municipis sense club”. En aquesta ocasió el municipi escollit va ser Vilanova del Camí. Aquest municipi de la comarca de l’Anoia ha tingut un creixement de població molt  important els darrers anys. A l’actualitat compta amb una població de 12.500 habitants.

L’activitat va comptar amb la participació de molts aficionats als escacs, especialment de més de quaranta nens i nenes alumnes de les escoles Marta Mata, Pompeu Fabra, i Joan Maragall.

També van participar joves jugadors del Club Ateneu Igualadí, població molt propera. En aquest sentit cal agrair la col·laboració d’aquest club, i especialment de la seva presidenta Blanca Torras.

Vam poder comptar amb la participació del jugador del Club d’escacs Sant Boi Bernat Martínez, el qual resideix en aquesta població i exerceix de monitor d’escacs en una escola de la població.

Però va ser especialment significativa la participació del GM Jordi Magem, el qual va estar jugant constantment amb els joves aficionats que van assistir.

Cal agrair la total predisposició a col·laborar de l’Ajuntament de la població, el qual ens va ubicar en un espai molt adequat, a l’espai exterior del Centre polivalent de Can Papasseit. També ens va ajudar molt la publicitat de l’esdeveniment que va fer l’Ajuntament i la seva inclusió dins del programa de la Marató de donació de sang, que tenia lloc a la localitat aquella mateixa tarda. En aquest sentit, agraïm especialment la col·laboració de la tècnica d’esports, Sra. Núria Fàbregas i del regidor d’esports, Sr. Toni Maturana, el qual va acostar-se per veure el desenvolupament de l’activitat.